Prevederi privind aplicarea sistemului TVA la incasare

Prevederi privind aplicarea sistemului TVA la incasare

In continutul ordinului a fost modificata sintagma “plafon de 2.250.000 lei” cu trimitere catre “plafon prevazut la art. 282 din Codul fiscal”, respectiv 4.500.000 lei.

Persoana impozabila care opteaza sa aplice sistemul TVA la incasare, incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA, trebuie sa depuna odata cu declaratia de inregistrare/mentiuni prin care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA si notificarea (formular 097) din care sa rezulte ca opteaza pentru aplicarea sistemului incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA.

Se modifica termenul de depunere a declaratiei 097, noua procedura fiind pana la data de 20 inclusiv a lunii anterioare inceperii perioadei fiscale din care se va aplica sistemul TVA la incasare. Persoanele impozabile aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a perioadei fiscale respective.

Se modifica optiunea privind posibilitatea aplicarii sistemului de TVA la incasare, fie incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA, fie ulterior in cursul anului.

Au fost aduse modificari in modul de completare al declaratiei 700 pentru persoanele impozabile care notifica organul fiscal ca opteaza sa aplice sistemul TVA la incasare pentru diferite situatii.

Share this post