Legea 91/2014 – stabilirea unei zi libere pentru cresterea copilului

Legea 91/2014 – stabilirea unei zi libere pentru cresterea copilului

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 496/03.07.2014 a fost publicata Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului

Principalele prevederi:

Ziua lucratoare libera pentru ingrijirea sanatatii copilului (liberul), se acorda in scopul de a asigura posibilitatea parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului de a verifica anual starea de sanatate a acestuia.

Titularii dreptului la liber sunt parintii, respectiv reprezentantii legali ai copilului, asigurati in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat. Acestia au dreptul la liber fara obligatia angajatorului de a plati drepturile salariale aferente.

Sunt considerati copii minori aflati in ingrijirea si intretinerea parintilor sau a reprezentantilor legali cei cu varste cuprinse intre 0-18 ani.

Liberul se acorda la cererea unuia dintre parinti sau a reprezentantului legal al copilului, justificat ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care sa rezulte controlul medical efectuat. Cererea se depune cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de vizita la medic.

Pentru familiile cu 2 copii se acorda tot o zi lucratoare libera pe an, iar pentru cele cu 3 copii sau mai multi se acorda 2 zile libere pe an. Zilele libere nu se reporteaza in anul urmator.

In cazul mai multor cereri simultane din partea angajatilor pentru acordarea liberului, care depasesc 5% din numarul total de angajati, angajatorul va programa, prin rotatie, zilele lucratoare libere, astfel incat sa nu ii fie afectata activitatea.

Nerespectarea de catre angajatori a prevederilor prezentei legi constituie contraventie si se sanctioneaza de catre Inspectia Muncii cu amenda cuprinsa intre 500 si 1.500 lei.

Prevederile prezentei legi se aplica atat angajatorilor publici, cat si celor privati incepand cu data de 06.07.2014.

Share this post