Amanarea platii taxelor si alte masuri de interes pentru mediul economic

Amanarea platii taxelor si alte masuri de interes pentru mediul economic

Printre principalele masuri aduse de ordonanta subliniem urmatoarele:
1. Introducerea posibilititatii amanarii platii taxelor pentru persoane fizice si juridice pana la data de 25 decembrie 2020.
In momentul in care ratele stabilite in graficele de esalonare la plata acordata contribuabililor pentru obligatiile fiscale restante sunt platite cu intarziere, autoritatile nu aplica dobanzi si penalitati pana la 25 decembrie 2020. Masura a fost prevazuta initial pentru perioada starii de urgenta si inca 30 de zile dupa terminarea ei. Ulterior a fost prelungit termenul prin diferite acte normative.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2020 prevede ca pentru plata cu intarziere a ratelor din graficele de esalonare, in perioada starii de urgenta si inca 30 de zile dupa aceea, nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati.

Initila, masura trebuia sa se aplice pana la 13 iunie 2020, aceasta a fost prelungita pana la 25 iunie 2020, prin OUG 90/2020, apoi pana la 25 octombrie, prin OUG 99/2020, iar acum pana la data de 25 decembrie 2020. Conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarilor la plata acordate potrivit legii se suspenda, de asemenea, pana la 25 decembrie 2020.

Totodata a fost stabilit termenul de 25 decembrie 2020 si pentru suspendarea procedurilor de executare silita prin poprire. Nu se vor calcul dobanzi si penalitati de intarziere decat incepand cu data de 26 decembrie 2020.

2. Termenul privind rambursarea TVA cu control ulterior a fost prorogat pana la data de 25 ianuarie 2021.
3. Scutirea de la plata impozitului specific unor activitati si pentru perioada ramasa pana la sfarsitul anului 2020.
4. Cheltuielile efectuate cu testele COVID sunt considerate deductibile pe perioada instituirii starii de urgenta sau de alerta.
5. Consiliile locale pot decide pana la data de 2 decembrie 2020 reducerea impozitului pe cladiri.
6. A fost suspendata pana la data de 31 decembrie 2020 sanctionarea nerespectarii obligatiei operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
7. Instituirea posibilitatii acordarii esalonarilor la plata.

Companiile si persoanele fizice vor putea aplica pentru procedura alternativa simplificata de acordare a esalonarii la plata pentru cel mult 12 luni, pentru obligatiile bugetare principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data la care a fost declansata starea de urgenta si pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

Pentru a beneficia de esalonarea la plata debitorul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
• sa depuna cerere pana la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. La cerere, debitorul poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare;
• sa nu se afle in procedura falimentului;
• sa nu se afle in dizolvare;
• sa nu inregistreze obligatii fiscale restante la data declararii starii de urgenta si nestinse la data eliberarii certificatului de atestare fiscal;
• sa nu i se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art.25 si 26 din Legea nr.207/2015. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost stinsa, conditia se considera indeplinita.

Esalonarea la plata nu se acorda pentru sume de pana la 500 de lei, in cazul persoanelor fizice, respectiv 5.000 de lei, in cazul persoanelor juridice.

Share this post