Modificari Norme Cod Fiscal

Modificari Norme Cod Fiscal

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 78/ 31.01.2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 50/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Principalele prevederi sunt:

Impozit pe profit
Pentru contractele de prestari servicii efectuate de nerezidenti pe teritoriul Romaniei pentru care exista obligatia inregistrarii acestora la ANAF s-a definit notiunea “orice alte activitati”. Prin sintagma “orice alte activitati” se intelege serviciile prestate in Romania, care genereaza venituri impozabile.

Daca nu este incheiat un contract in forma scrisa, se vor inregistra documentele care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei (situatii de lucrari, procese verbale, rapoarte de lucru sau orice alte documente corespunzatoare).

Cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare, inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, sunt cheltuieli deductibile.

Scoaterea din evidenta a unei imobilizari corporale/necorporale in curs de executie care nu se mai finalizeaza din diverse motive, sau valoarea investitiilor efectuate la imobile inchiriate daca contractul se reziliaza inainte de termen, reprezinta cheltuieli nedeductibile daca nu se valorifica prin vanzare sau casare.

Taxa pe valoarea adaugata
Grupul fiscal, din punctul de vedere al TVA, se poate constitui de catre persoane impozabile care sunt administrate de catre aceeasi autoritate fiscala (prevederile precedente care permiteau numai marilor contribuabili sa constituie un grup fiscal unic). Persoanele care formeaza un grup fiscal unic pot depune un decont de TVA centralizat prin reprezentantul desemnat.

Se precizeaza responsabilitatea reprezentantului grupului fata de autoritati si responsabilitatile individuale ale participantilor la grup.

Sunt detaliate operatiunile care nu sunt considerate servicii legate de bunuri imobile (serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile au locul prestarii la locul unde este situat bunul imobil)

Cand se primesc/acorda reduceri, ulterior operatiei economice initiale, pentru livrari/achizitii externe, exprimate in valuta, cotele de TVA si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente.

Sunt detaliate serviciile medicale scutite de TVA (ex. sunt scutite de TVA examinarile medicale, prelevarea unor probe, etc) si cele care nu sunt scutite de TVA (servicii ce nu au ca scop principal ingrijirea medicala, cum sunt eliberarea de adeverinte medicale, etc).

Se precizeaza tratamentul TVA pentru operatiunile cu creante care presupun/ nu presupun cesiunea creantelor.

Impozit pe venit
Nu sunt impozabile veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile din patrimoniul personal, prin centrele de colectare, care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau alte fonduri publice.

Veniturile obtinute din valorificarea deseurilor prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea, alte decat bunurile mobile care fac obiectul Programelor nationale se incadreaza in categoria “venituri din alte surse” si se impoziteaza la sursa cu 16% impozitul fiind final.

Se clarifica faptul ca in categoria cheltuielilor de delegare si detasare se cuprind cheltuielile cu transportul, cazarea, precum si indemnizatia de delegare si de detasare in tara si in strainatate, stabilite in conditiile prevazute de lege sau in contractul de munca aplicabil.

Taxe locale
Se exemplifica modul de stabilire a cotelor de impozitare, respectiv a cotelor cuprinse intre 10% – 20% si 30% – 40%, in cazul cladirilor apartinand persoanelor juridice care nu au efectuat reevaluarea in ultimii 3 ani, respectiv 5 ani, anteriori anului fiscal de referinta.

Sunt enumerate cladirile cu destinatie turistica in vederea impozitarii.

Se exemplifica modul de calcul al taxei hoteliere. In cazul in care autoritatile locale opteaza pentru instituirea acesteia, cota de 1% se aplica la valoarea totala a cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

Contributii sociale
Se precizeaza tipurile de persoane care intra in categoria administratorilor societatilor comerciale (ex. administratorii, membrii consiliului de administratie, ai consiliului de supraveghere, etc).

S-au enumerat veniturile exceptate de la plata contributiilor salariale datorate de angajat/angajator.

Share this post