A fost publicat Ordinul 2148 privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru anumite operatiuni

scutire_de_tva_pentru_anumite_operatiuni

A fost publicat Ordinul 2148 privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru anumite operatiuni

Printre principalele modificari mentionam:

• Prezentarea documentelor pentru justificarea scutirii de taxa se va face in termen de maximum 150 de zile calendaristice de la data la care a intervenit faptul generator de taxa pentru operatiunea in cauza.

• Scutirea pentru livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara UE de catre furnizor sau alta persoana in contul sau se justifica de catre exportator cu urmatoarele documente:
– factura,
– unul dintre urmatoarele documente: certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export, exemplarul 3 al documentului administrativ unic, raportul de export inaintat expeditorului prin care se atesta faptul ca produsele accizabile au parasit teritoriul UE.

• In cazul in care furnizorul nu este/este stabilit in Uniunea Europeana si nu poate avea/nu are calitatea de exportator din punct de vedere vamal, pentru justificarea scutirii de TVA este necesar ca acesta sa detina declaratia vamala de export in care datele sale de identificare si seria si/sau numarul facturii sa fie mentionate in caseta 44.

• Exportatorul poate sa dovedeasca iesirea efectiva a bunurilor de pe teritoriul Uniunii Europene prin orice mijloace de proba, astfel cum s-a pronuntat Curtea de Justitie a Uniunii Europene in Cauza C-275/18 «Milan Vins»”.

• Scutirea de taxa pentru livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana impozabila sau catre o persoana juridica neimpozabila se justifica pe baza urmatoarelor documente:
a) factura in care trebuie sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in alt stat membru;
b) documentele care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru, care poate fi diferit de statul membru care a atribuit codul de inregistrare in scopuri de TVA comunicat de cumparator.

• In situatia livrarilor intracomunitare de bunuri prevazute anterior, daca inspectia fiscala constata ca pe factura este inscris eronat codul de TVA al beneficiarului, pentru acordarea scutirii de TVA se va permite in timpul controlului corectarea facturii de catre furnizor si se va verifica validitatea codului de TVA.

• Organele fiscale pot respinge justificarea transportului, in situatia in care au suficiente elemente pentru a demonstra ca bunurile nu au fost transportate din Romania in alt stat membru.

• In cazul livrarilor intracomunitare asimilate de bunuri respectiv transferurile de bunuri, scutirea de taxa se justifica pe baza urmatoarelor documente:
a) autofactura prevazuta la art. 319 alin. (9) din Codul fiscal in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit in alt stat membru al persoanei care realizeaza transferul din Romania;
b) documente de transport al bunurilor din Romania in alt stat membru, precum un document CMR semnat sau o scrisoare de trasura semnata, un conosament, documentul specific de transport aerian de marfuri (Air Waybill).

• Scutirea de TVA pentru livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana impozabila sau catre o persoana juridica neimpozabila nu se aplica in cazul in care furnizorul nu a respectat obligatia de a depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare o declaratie recapitulativa sau declaratia recapitulativa depusa de acesta nu contine informatiile corecte referitoare la aceasta livrare, cu exceptia cazului in care furnizorul poate justifica in mod corespunzator deficienta intr-un mod considerat satisfacator de autoritatile fiscale competente.

Share this post