Modificari Declaratia 112

Modificari Declaratia 112

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 600/21.08.2012 a fost publicat Ordinul 1045/2012 al ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” (Formularul 112).

Formularul 112 se utilizeaza pentru declararea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate, incepand cu obligatiile aferente lunii iulie 2012, cu termen de depunere pana la data de 25 august 2012 inclusiv.

Pentru perioadele de raportare cuprinse intre 1 ianuarie 2011 si 30 iunie 2012, Formularul 112 se completeaza si se rectifica, dupa caz, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.397/2010.

Pentru persoanele prevazute la art. 29621 alin. (1) lit. f) si h) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, declararea contributiilor sociale individuale se face de catre platitorul de venit, care in acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea Formularului 112 (pana la 1 iulie acestea se declarau prin depunerea Formularului 100).

Persoanele la care am facut referire mai sus sunt persoane care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, dupa cum urmeaza:
– venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
– venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent;
– venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
– venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere o microintreprindere, care nu genereaza o persoana juridica;
– anumite venituri din activitati agricole conform art.71 lit. d)

Share this post