Raportarea contabila semestriala si noutati aduse de Ordinul 2493/2019

Raportarea contabila semestriala si noutati aduse de Ordinul 2493/2019

Raportarea contabila semestriala si noutati aduse de Ordinul 2493/2019

Ordinul aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2019 si stabileste ca termen limita de depunere la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice data de 14 August 2019. Prevederile respectivei reglementari se aplica operatorilor economici carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei. Prevederile Ordinului se aplica si entitatilor care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, precum si celor ale caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2019 entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2019, cele care in tot semestrul I al anului 2019 s-au aflat in inactivitate temporara, cele infiintate in cursul anului 2019, precum si entitatile care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.

Reamintim ca pentru nedepunerea raportarii contabile semestriale, amenda ajunge pana la 5.000 de lei, iar pentru depunerea cu intarziere amenda ajunge pana la 4.500 de lei.

 

Noutati aduse de prezentul Ordin

Au fost introduse in Planul de conturi general, conturi  pentru deprecierea creantelor reprezentand avansuri, conturi distincte care sa reflecte atat constituirea cat si reluarea acestor deprecieri, respectiv  490, 4901, 4902, 4903, 4904, 6818 si 7818.

Procedura de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale, aprobata prin Ordinul MFP nr. 450/2016, se va aplica si in cazul situatiilor financiare interimare intocmite potrivit Legii nr. 82/1991.

De asemenea, se aplica Reglementarile contabile privind contabilitatea in partida simpla, cuprinse in Ordinul MFP nr. 170/2015 persoanelor fizice care obtin venituri din inchirierea de imobile si care opteaza pentru stabilirea venitului net anual in sistem real.

Share this post