Desfasurarea activitatilor economice de catre PFA-uri, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

Desfasurarea activitatilor economice de catre PFA-uri, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 828/19.10.2016 a fost publicata Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

Legea intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in monitorul official, si anume la data de 17 ianuarie 2017.

Se definesc anumiti termeni cum ar fi: activitate economica, intreprindere economica, intreprindere familiala, sediul profesional.

Pentru a desfasura activitatea pentru care au fost autorizati, persoanele fizice trebuie sa indeplineasca anumite conditii printre care mentionam: sa aiba un sediu profesional declarat, sa nu fi savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, contabile, vamale.

In cazul in care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activitati economice este necesara indeplinirea unor conditii de pregatire profesionala si/sau de atestare a pregatirii sau experientei profesionale, persoanele fizice trebuie sa faca dovada indeplinirii acestora.

Pentru stabilirea sediului profesional/punctelor de lucru este necesar ca persoana fizica titulara care se autorizeaza ca PFA, titularul intreprinderii individuale sau oricare membru al intreprinderii familiale, dupa caz, sa prezinte inscrisul care atesta dreptul de folosinta asupra imobilului cu destinatie de sediu profesional/punct de lucru.

Daca la sediul profesional, imobil cu destinatie de locuinta, nu se desfasoara nicio activitate economica, persoana fizica titulara a PFA, care are dreptul de folosinta asupra imobilului depune o declaratie pe propria raspundere prin care atesta faptul ca la sediul profesional nu desfasoara activitate economica.

Schimbarea sediului profesional si/sau a obiectului principal de activitate se inregistreaza la oficiul registrului comertului.

Pentru desfasurarea unei alte activitati economice decat cele inregistrate in registrul comertului si pentru care s-a obtinut autorizarea functionarii este necesara obtinerea inregistrarii/autorizarii.

PFA poate avea in obiectul de activitate cel mult 5 clase de activitati prevazute de codul CAEN. PFA poate desfasura activitatile pentru care este autorizata, singura sau impreuna cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, in calitate de angajator, cu contract individual de munca.

Intreprinderea individuala poate avea in obiectul de activitate cel mult 10 clase de activitati prevazute de codul CAEN si poate angaja cel mult 8 salariati.

Studentii care vor sa infiinteze o afacere proprie, pe baza indeplinirii anumitor conditii de catre acestia, sunt scutiti de la plata taxelor pentru operatiunile de inregistrare si autorizare a unui PFA.

In termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a acestei legi, persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale al caror numar de activitati incluse in obiectul de activitate este mai mare decat cel prevazut de lege, modifica mentiunile din registrul comertului referitoare la obiectul de activitate prin depunerea unei cereri.

Daca nu a fost autorizata anterior pentru una sau mai multe dintre activitatile incluse, conform cu obiectul de activitate, persoana fizica autorizata sau intreprinderea individuala solicita autorizarea acesteia/acestora.

Daca persoanele fizice nu-si indeplinesc obligatiile prevazute de prezenta lege cu privire la autorizare, dupa expirarea celor 2 ani, vor fi radiate din oficiu de catre Registrul comertului.

Share this post