Modificari codul fiscal – redefinirea criteriilor de calificare a caracterului dependent / independent al activitatii

Modificari codul fiscal – redefinirea criteriilor de calificare a caracterului dependent / independent al activitatii

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 499/07.07.2015 a fost publicata Legea nr. 187/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Se introduc 7 criterii care vor fi avute in vedere la stabilirea daca activitatea unei persoane fizice poate fi clasificata ca activitate dependenta sau activitate independenta.

Activitate independenta – orice activitate desfasurata de catre o persoana fizica (PF) în scopul obtinerii de venituri, care îndeplineste cel putin 4 dintre urmatoarele criterii:

1. PF dispune de libertatea de alegere a locului si a modului de desfasurare a activitatii, precum si a programului de lucru;
2. PF dispune de libertatea de a desfasura activitatea pentru mai multi clienti;
3. riscurile inerente activitatii sunt asumate de catre PF ce desfasoara activitatea;
4. activitatea se realizeaza prin utilizarea patrimoniului PF care o desfasoara;
5. activitatea se realizeaza de PF prin utilizarea capacitatii intelectuale si/sau a prestatiei fizice a acesteia, în functie de specificul activitatii;
6. PF face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei desfasurate, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective;
7. PF dispune de libertatea de a desfasura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terte persoane în conditiile legii.

La reincadrarea unei tranzactii ca neavand scop economic, autoritatile fiscale de control au obligatia sa motiveze si sa probeze decizia de reincadrare prin indicarea elementelor relevante ce au condus la reincadrare.

Sunt enumerate activitatile efectuate de institutiile publice considerate ca fiind facute de persoane impozabile din perspectiva TVA.

Se extinde cota redusa de TVA de 9% pentru vanzarea de bere la draft (codul NC 22 03 00 10). Prevederea intra in vigoare la data de 06 august 2015 (30 zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial).

Legea intra in vigoare la data de 10 iulie 2015.

Share this post