Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2017

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2017

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 463/21.06.2017 a fost publicat Ordinul nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici

Principalele prevederi:

Entitatile carora le sunt aplicabile Reglementarile contabile aprobate prin OMF 1802/2014 precum si cele care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara aprobate prin OMF 2844/2016,  care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2017.
Cifra de afaceri se calculeaza pe baza indicatorilor din situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2016.

Raportarile contabile se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro.

Raportarile contabile la 30 iunie 2017 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana cel mai tarziu la data de 16 august 2017.

Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2017 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991 (respectiv amenda de la 300 lei pana la 5.000 lei).

Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic depun raportări contabile dar utilizand informatii la date diferite. Ordinul introduce anumite prevederi referitoare la intocmirea situatiilor financiare in cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii de catre entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.

Raportările contabile la 30 iunie 2017 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

De asemenea Ordinul aduce completari la Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale aprobate prin OMF 1802/2014, respectiv la Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara aprobate prin OMF 2844/2016, in ceea ce priveste tratamentul contabil al  certificatelor verzi primite dupa date de 01 aprilie 2017.

Share this post