Politici contabile si controlul intern

Politici contabile si controlul intern

Conform art. 10 al OMFP 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, entitatile trebuie sa dezvolte politici contabile proprii care se aproba de administratori. Daca o entitate nu are administratori, politicile contabile se aproba de persoanele care au obligatia gestionarii entitatii respective.

Aceleasi reglementari prevad faptul ca administratorii entitatii trebuie sa aprobe politici contabile pentru operatiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situatiile prevazute de legislatie. Aceste politici trebuie elaborate avand in vedere specificul activitatii. Mentionam ca entitatile care aplica reglementarile conforme cu OMFP 3055/2009 trebuie sa aiba politici contabile aprobate indiferent de marimea societatii.

Procedurile obligatorii prevazute de legislatia contabila in vigoare sunt:
– proceduri privind inventarierea prevazute de OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
– proceduri privind utilizarea si regimul intern de numerotare a formularelor financiar-contabile prevazute de OMFP nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile si OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.

Politicile contabile trebuie reflectate intr-un manual intern care sa fie aprobate de administratorii entitatii.

In afara de politicile contabile aprobate, incepand cu 1 ianuarie 2010, orice societate care aplica reglementarile contabile conforme cu directivele europene trebuie sa dispuna de un control intern.

Controlul intern cuprinde printre altele: o definire clara a responsabilitatilor, resurse si proceduri adecvate, modalitati si sisteme de informare, difuzarea interna de informatii, un sistem de analiza a principalelor riscuri identificabile si existenta de proceduri de gestionare a acestor riscuri. Evaluarea controlului intern presupune existenta de ghiduri si manuale de proceduri.

Sub aspectul regulilor contabile, trebuie avute in vedere existenta unui manual de politici contabile, existenta unei proceduri de aplicare a acestui manual, existenta de controale prin care sa se asigure respectarea manualului, cunoasterea evolutiei legislatiei contabile si fiscale, adaptarea programelor informatice la nevoile entitatii.

Politicile contabile si de control intern trebuie elaborate de catre specialisti in domeniul economic si tehnic, atat din cadrul entitatii respective cat si prin apelarea la societati specializate de consultanta. In cazul in care considerati necesar va putem ajuta la elaborarea manualului de politici contabile si de control intern adaptat la specificul activitatii dumneavostra.

Share this post