Modificari Norme aplicare Cod Fiscal 2011

Modificari Norme aplicare Cod Fiscal 2011

In Monitorul Oficial nr. 150/01.03.2011 a fost publicata HG nr. 150/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Principalele modificari aduse Normelor sunt:

Impozitul pe profit
Pierderea fiscala aferenta perioadei 1 ianuarie-30 septembrie 2010 se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi, perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010 fiind considerata primul an de recuperare a pierderii fiscale.

Pierderea fiscala inregistrata in anii anteriori anului 2010 se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5, respectiv 7 ani consecutivi, anul 2010 fiind considerat un singur an fiscal.

In legatura cu impozitul pe dividende, persoana juridica romana care plateste dividendul poate solicita restituirea impozitului, in situatia in care la data platii dividendului pentru care a fost retinut si platit impozitul pe dividende, persoana juridica romana beneficiara indeplineste conditiile cu privire la detinerea minima de 10% de titluri de participare pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora.

Impozitul pe venit
Plafonul de 150 lei stabilit pentru cadourile oferite de angajatori copiilor minori ai angajatilor cu ocazia Pastelui, Zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase se aplica pentru fiecare copil minor al fiecarui angajat, precum si pentru cadourile oferite angajatelor cu ocazia Zilei de 8 martie.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
Nu pot opta pentru sistemul microintreprinderilor persoanele care desfasoara activitati in domeniul consultantei si managementului. Incadrarea in categoria veniturilor din consultanta si management se efectueaza prin analiza contractelor incheiate si a altor documente care justifica natura veniturilor.

Microintreprinderile care in cursul unui trimestru incep sa desfasoare activitati de consultanta sau management datoreaza impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate incepand cu trimestrul respectiv.

TVA
In cazul contractelor de leasing financiar avand ca obiect bunuri mobile corporale, care se reziliaza, se considera ca bunurile sunt lipsa din gestiunea locatorului/finantatorului, (sunt considerate livrari de bunuri cu plata), la expirarea termenului-limita prevazut in contract pentru restituirea bunului de catre utilizator, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data rezilierii contractului.

Nu constituie livrare de bunuri, bunurile acordate in mod gratuit pentru scopuri legate de desfasurarea activitatii economice a persoanei impozabile, pentru care persoana impozabila poate face dovada ca sunt strans legate de desfasurarea activitatii sale economice (de exemplu, masa calda acordata minerilor, echipamentul de protectie si uniformele de lucru, etc).

Legat de ajustarea bazei de impozitare pentru operatiunile prevazute la art. 138 din Codul Fiscal, cota de TVA aplicabila pentru ajustarea bazei de impozitare este cota operatiunii de baza care a generat aceste evenimente. Pentru operatiunile a caror baza impozabila este determinata in valuta, cursul de schimb valutar utilizat pentru ajustarea bazei de impozitare este acelasi ca si al operatiunii de baza care a generat aceste evenimente, respectiv cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunea de baza.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de taxa prin optiune sau ca urmare a depasirii plafonului de scutire de TVA au dreptul la ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate, activelor corporale fixe, inclusiv celor aflate in curs de executie, in momentul trecerii la regimul normal de taxare.

Contributii sociale obligatorii
Sumele obtinute de actionari, administratori intra in baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale, si al contributiilor de asigurari sociale de sanatate, indiferent daca persoanele respective sunt din cadrul aceleiasi societati sau din afara ei, indiferent daca sunt pensionari sau angajati cu contract individual de munca.

In cazul microintreprinderilor, indemnizatiile acordate pe perioada delegarii peste limita de 2,5 ori pentru institutii publice, reprezinta venit asimilat salariilor si se cuprinde in baza de calcul al contributiilor sociale individuale.

Avantajele asimilate salariilor in vederea impunerii includ, fara a fi limitate la acestea, imprumuturile nerambursabile, anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului.

In baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii se includ si veniturile realizate ca urmare a activitatilor de creare de programe pentru calculator care sunt scutite de la plata impozitului pe venit.

Bazele de calcul prevazute la art. 2965-29613 din Codul fiscal sunt cele rezultate dupa aplicarea exceptiilor generale si specifice.

Share this post