S-a eliminat Formularul 088

S-a eliminat Formularul 088

In Monitorul Oficial, nr. 93/01.02.2017 a fost publicat Ordinul presedintelui ANAF nr. 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA.

Anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA se efectueaza la data comunicarii deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA de catre organul fiscal, in cazul in care persoana impozabila nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitatea economica.

Persoanele care au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA prin depunerea formularului 088 vor aplica procedura in vigoare la data solicitarii. Persoanele care nu au depus formularul 088 vor aplica noua procedura.

Persoanele care vor solicita inregistrarea in scopuri de TVA, ca urmare a depasirii plafonului de 220,000 lei, trebuie sa depuna la organul fiscal competent cerere de inregistrare in scopuri de TVA.

Cei care nu depasesc plafonul si doresc sa se inregistreze in scopuri de TVA prin optiune depun o declaratie de mentiuni.

 

Criteriile pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

Persoana impozabila nu se afla in situatia de a nu desfasura activitati economice in spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare si nici in afara acestora.

Administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni.

Evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intentiei si capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile. Ca urmare a evaluarii persoanele impozabile sunt incadrate in trei grupe de risc: ridicat, mediu si scazut.

Solicitarile care indeplinesc criteriile de inregistrare in scopuri de TVA sunt supuse analizei care are ca scop evaluarea intentiei si a capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice. Dupa efectuarea analizei se va emite decizia prin care se aproba / se respinge inregistrarea in scopuri de TVA.

Daca criteriile de evaluare sunt indeplinite partial, reprezentantul legal al societatii este invitat la sediul autoritatii fiscale pentru a prezenta documentele solicitate si pentru a justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitati economice.

Solutionarea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA se finalizeaza prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a inregistrarii in scopuri de TVA, in termen de 45 zile, iar in cazul respingerii se poate formula contestatie in 45 de zile de la data comunicarii deciziei.

Share this post