GHID somaj tehnic si alte masuri fiscale

GHID somaj tehnic si alte masuri fiscale

Accesarea beneficiilor reglementate prin masuri economice si fiscale elaborate in contextul starii de urgenta – OUG 29/2020 si OUG 30/2020

Preambul:

Am structurat masurile in 3 categorii:
a) Generale, pentru toate companiile
b) Aplicabile doar pentru companiile direct afectate de starea de urgenta (somajul tehnic si amanarea platii utilitatilor si chiriei – atentie : amanarea utilitatilor si chiriei in baza certificatului de stare de urgenta este valabila doar pentru companiile din categoria IMM).
c) Aplicabile pentru companiile a caror activitate s-a redus ca urmare a epidemiei (somajul tehnic).

 

Masuri aplicabile pentru toate companiile

1. Nu se percep dobanzi si penalitati pentru datorii la buget scadente dupa 21 martie si neplatite pe perioada starii de urgenta si 30 de zile dupa incetarea acesteia (16 mai)
Formalitati – nu sunt necesare
2. Se amana termenele de plata a impozitelor pe cladiri, terenuri si autovehicule de la 31.03.2020 pana la 30.06.2020.
Formalitati – nu sunt necesare
3. Rambursari accelerate de TVA si sume de recuperat reprezentand concedii medicale suportate de angajator.
Formalitati – depunerea cererilor de rambursare pentru sumele care nu sunt déjà solicitate.
4. Rambursarea indemnizatiei platite de angajator salariatilor care trebuie sa isi supravegheze copii :
• Nu se poate plati mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie
Rambursarea se realizeaza numai la nivelul venitului net, contributiile sociale ramanand in sarcina angajatorului
• Se poate acorda numai dupa epuizarea altor alternative, de genul muncii la domiciliu sau telemunca.

Formalitati – Anexa 1

 

Masuri aplicabile pentru companiile direct afectate de masurile dispuse in conformitate cu Decretul de instituire a starii de urgenta (companii care au intrerupt activitatea total sau partial – transporturi, turism, horeca, servicii pentru populatie, centre comerciale etc.)

1. Suportarea de la bugetul a indemnizatiilor de somaj tehnic :
• In limita a 75% din salariul mediu brut pe economie (5.429 lei * 75% = 4.072 lei) pentru toti salariatii al caror contract a fost suspendat conform art. 52, al. 1, lit. c) din Codul Muncii
• Se aplica pe perioada starii de urgenta
• Se acorda in baza unei cereri depusa la ANOFM, insotita de certificatul de stare de urgenta eliberat de Ministerul Economiei.
• Angajatorul va solicita rambursarea indemnizatiilor brute (inclusiv a contributiilor si impozitului pe venit).
• Termenul de plata al contributiilor sociale si a impozitului pe venit este data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost incasata suma de la ANOFM, asadar angajatorul trebuie sa finanteze din surse proprii numai indemnizatiile nete.
• Pentru indemnizatiile de somaj tehnic nu se datoreaza Contributia asiguratorie pentru munca
• Impozitul pe venit se calculeaza fara aplicarea de deduceri personale.
Formalitati – Anexa 2
2. Amanarea la plata a utilitatilor si chiriei pentru sediul social si sedii secundare – aplicabila doar pentru IMM.

 

Masuri aplicabile pentru companiile care isi reduc activitate ca urmare a efectelor epidemiei COVID 19

Suportarea de la bugetul a indemnizatiilor de somaj tehnic :
• In limita a 75% din salariul mediu brut pe economie (5.429 lei * 75% = 4.072 lei) pentru 75% din salariatii al caror contract a fost suspendat conform art. 52, al. 1, lit. c) din Codul Muncii
• Se aplica pe perioada starii de urgenta
• Se acorda in baza unei cereri depusa la ANOFM, insotita de o declaratie pe proprie raspundere prin care se declara faptul ca incasarile au scazut cu cel putin 25% fata de media lunilor ianuarie si februarie 2020 si ca nu au capacitatea financiare pentru a plati toti salariatii.
• Angajatorul va solicita rambursarea indemnizatiilor brute (inclusiv a contributiilor si impozitului pe venit).
• Termenul de plata al contributiilor sociale si a impozitului pe venit este data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost incasata suma de la ANOFM, asadar angajatorul trebuie sa finanteze din surse proprii numai indemnizatiile nete.
• Pentru indemnizatiile de somaj tehnic nu se datoreaza Contributia asiguratorie pentru munca
• Impozitul pe venit se calculeaza fara aplicarea de deduceri personale.
Formalitati – Anexa 3

 

ANEXA 1 – Procedura acordare zile libere parinti

Acordarea de zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a unor situatii extreme a fost reglementata prin Legea nr. 19/2020.

Zilele libere se acorda la cererea unuia dintre parinti, depusa la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul in perioada prevazuta.

Cererile vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere a celuilalt parinte ca nu a solicitat la locul sau de munca zile libere. Modelul declaratiei a fost publicat in Hotararea 217/2020.

Numarul de zile libere acordat se stabileste de catre Guvern pentru fiecare situatie in parte.
Pentru fiecare zi libera salariatul beneficiaza de o indemnizatie in cuantum de 75% din salariul corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut pe tara.

Pentru decontarea sumelor angajatorii depun cererile la agentiile de ocuparea fortei de munca. Cererea va fi insotita de urmaoarele documente:
• Lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia aordata;
• Copii de pe statele de plata din care sa reiasa acordarea indemnizatiei;
• Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atasta ca lista (mentionata anterior) contine persoanele care indeplinesc conditiile;
• Dovada platii contributiilor si impozitelor aferente lunii in care s-a platit indemnizatia.

Cererea datata si semnata de reprezentantul legal va contine obligatoriu urmatoarele informatii:
• Datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;
• Contul bancar;
• Numele reprezentantului legal al angajatorulu;
• Suma solicitata;
• Numarul angajatilor pentru care s-a solicitat suma.

Decontarea sumelor platite cu titlu de indemnizatie se face in termen de 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii documentelor.

Se vor deconta doar sumele nete platite angajatilor.

In cazuri exceptionale (e.g. determinarea unor inadvertente intre informatiile din documente) termenul se prelungeste cu pana la 15 zile.
Solicitarile se vor trimite prin posta electronica la adresa oficiala a institutiei: relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro
Dupa transmiterea documentelor Agentia pentru ocuparea fortei de munca are obligatia ca in termen de 24 ore sa comunice angajatorului numarul de inregistrare al solicitarii.

 

ANEXA 2 – Procedura somaj tehnic pentru companiile direct afectate de masurile dispuse in conformitate cu Decretul de instituire a starii de urgenta (companii care au intrerupt activitatea total sau partial – transporturi, turism, horeca, servicii pentru populatie, centre comerciale etc.)

Pas 1 : intocmirea de acte aditionale in vederea suspendarii contractului de munca conform art. 52, al (1), lit c) si inregistrarea acestora in REVISAL
Pas 2 : intocmirea statelor de plata pentru indemnizatiile de somaj tehnic si plata indemizatiilor nete, elaborarea listei cu salariatii si obtinerea certificatului de stare de urgenta
Pas 3 : depunerea cererii de rambursare la ANOFM, prin email, insotita de lista salariatilor si de certificatul de stare de urgenta
Pas 4 : intocmirea si depunerea declaratiei 112
Pas 5 : recuperarea sumei de la ANOFM (in termen de 30 de zile de la solicitare)
Pas 6 : plata contributiilor sociale si a impozitului pe venitul din salarii pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost incasata suma de la ANOFM.

 

ANEXA 3 – Procedura somaj tehnic pentru pentru companiile care isi reduc activitate ca urmare a efectelor epidemiei COVID 19
Pas 1 : intocmirea de acte aditionale in vederea suspendarii contractului de munca conform art. 52, al (1), lit c) si inregistrarea acestora in REVISAL
Pas 2 : intocmirea statelor de plata pentru indemnizatiile de somaj tehnic si plata indemizatiilor nete, elaborarea listei cu salariatii si obtinerea certificatului de stare de urgenta
Pas 3 : depunerea cererii de rambursare la ANOFM, prin email, insotita de lista salariatilor si de declaratia pe propria raspundere din care rezulta indeplinirea conditiilor.
Pas 4 : intocmirea si depunerea declaratiei 112
Pas 5 : recuperarea sumei de la ANOFM (in termen de 30 de zile de la solicitare)
Pas 6 : plata contributiilor sociale si a impozitului pe venitul din salarii pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost incasata suma de la ANOFM.

Daca aveti nelamuriri, va rugam sa ne contactati:

Carmen Cojocaru
Partner
carmen.cojocaru@kreston.ro
+40 727 333 336
Eduard Pavel
Partner
eduard.pavel@kreston.ro
+40 727 333 345

Share this post