Facilitati fiscale

Facilitati fiscale

Guvernul a luat masura acordarii unei bonificatii la plata impozitului pe profit/veni/specific datorat si platit pana la data de 25 aprilie 2020.

Bonificatia este de 5% pentru contribuabili mari si 10% pentru ceilalti.

In concluzie, bonificatia se acorda pentru impozitul aferent trimestrului I 2020 si se va deduce automat de catre contribuabil.

Redam mai jos textul reelvant:

ART. 1 (1) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel:
a) 5% pentru contribuabilii mari stabiliți potrivit Ordinului nr. 3609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili;
b) 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit Ordinului nr. 3610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii;
c) 10% pentru ceilalți contribuabili care nu se încadrează la lit. a) și b).

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și pentru contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Acești contribuabili beneficiază de bonificația prevăzută de alin. (1) dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și de către contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.

(4) Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.

(5) Contribuabilii care aplică alin. (1)-(4) determină impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, de plată, prin scăderea din impozitul datorat a bonificației calculată potrivit prezentului articol.

(6) Pentru plătitorii de impozit pe profit, bonificația calculată potrivit prezentului articol, se înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit.

Daca aveti nelamuriri, va rugam sa ne contactati:

Carmen Cojocaru
Partner
carmen.cojocaru@kreston.ro
+40 727 333 336
Eduard Pavel
Partner
eduard.pavel@kreston.ro
+40 727 333 345

Share this post