Microgranturi pentru firme si PFA – 2.000 Euro

Microgranturi pentru firme si PFA – 2.000 Euro

In contextual crizei provocate de COVID-19 guvernul a aprobat Ordonanta de urgenta 130/2020 prin care a fost aprobat cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile.

Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile se refera la:
• Microgranturi acordate sub forma de suma forfetara in baza unui contract de acordarea a ajutorului de stat cu o valoare de 2.000 euro
• Granturi pentru capital de lucru care se acorda pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat si au o valoare cuprinsa intre 2.000 euro si 150.000 euro
• Granturi pentru investitii productive care se acorda pe proiect si au o valoare cuprinsa intre 50.000 euro si 200.000 euro.

I. Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile
Microgranturile au valoare de 2.000 euro şi se acorda o singura data, sub forma de suma forfetara, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat.

Categorii de beneficiari:
a) intreprinderile mici şi mijlocii (IMM) care fac dovada prin situatiile financiare depuse ca nu detin salariati cu contract individual de munca la data de 31 decembrie 2019;
b) PFA, ONG-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 1;
c) PFA/CMI, daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 acordat pe perioada starii de urgenta, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 82/2020.

Criterii de calificare:
• au desfaşurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA/CMI pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pâna la data de 1 februarie 2020;
• au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare *de cel putin echivalentul in lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finantare, cu exceptia categoriilor de beneficiari prevazuti la lit. b) si c) de mai sus;
• isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant.

Tipuri de cheltuieli eligibile:
• cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
• datorii curente şi restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;
• cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat;
• cheltuieli privind achizitia de servicii şi reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta, studii şi alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta;
• cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspândirii virusului SARS-CoV- 2;
• cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;
• cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii;
• plata datoriilor catre bugetul statului.

Verificarea asigurarii tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eşantion de 1% in scopul validarii justificarii sumei forfetare.

Share this post