Suspendarea CIM din cauza Covid-19

Suspendarea CIM din cauza Covid-19

Raspandirea cazurilor de Covid-19 continuă intr-un mod alert si problema modului de abordare a virusului în viața profesionala a devenit o prioritate. In acesta perioada sunt companii care au decis suspendarea activitatii. Intrebarea care se pune este in ce conditii se poate suspenda contractul de munca.
Suspendarea contractului de munca poate sa intervina atat la cererea angajatului cat si a angajatorului. In context actual ne vom referi la conditiile in care Angajatorul poate sa suspende contractul de munca si care sunt situatiile in care se suspenda de drept.

Suspendarea de drept

In conformitate cu prevederile art. 50 din Codul muncii, contractul individual de munca se suspenda de drept, dupa cum urmeaza:

• concediu de maternitate;
• incapacitate temporara de munca;
• carantina;
• exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti;
• indeplinirea unei functii de conducere in sindicat;
• forta majora;
• in cazul arestului preventiv;
• de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept;
• alte cazuri expres prevazute de lege.

Carantina si forta majora sunt doua cazuri cu care ne confruntam in aceasta perioada.

In momentul de fata pandemia Covid-19 nu inseamna aplicarea fortei majore. Drept urmare, angajatorii nu pot suspenda contractual individual de munca invocand acest temei.

Avand in vedere situatia generata de COVID-19 suspendarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului, conform art. 52 din Codul muncii poate sa intervina, in principal, in urmatoarele cazuri:

• in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
• in cazul in care impotriva salariatului s-a luat, in conditiile Codului de procedura penala, masura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune, daca in sarcina acestuia au fost stabilite obligatii care impiedica executarea contractului de munca, precum si in cazul in care salariatul este arestat la domiciliu, iar continutul masurii impiedica executarea contractului de munca;
• pe durata detasarii;
• pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.

Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.

Daca aveti nelamuriri, va rugam sa ne contactati:

Carmen Cojocaru
Partner
carmen.cojocaru@kreston.ro
+40 727 333 336
Eduard Pavel
Partner
eduard.pavel@kreston.ro
+40 727 333 345

Share this post