Alerta fiscala – modificari ale Codului fiscal

Alerta fiscala – modificari ale Codului fiscal

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 108/12.02.2014 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 77/2014, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

Principalele modificari sunt:

Impozit pe profit

Cheltuielile reprezentand pierderile din creante inregistrate ca urmare a aducerii creantelor preluate prin cesionare de la valoarea nominala la costul de achizitie sunt deductibile la calculul profitului impozabil.

Se detaliaza documentele justificative necesare pentru a trata ca venituri neimpozabile dividendele incasate de la persoane juridice straine.

Astfel, persoana juridica romana care primeste dividendele trebuie sa detina:
a) certificatul de atestare a rezidentei fiscale a persoanei juridice straine;
b) declaratia pe propria raspundere a persoanei juridice straine din care sa rezulte ca aceasta este platitoare de impozit pe profit;
c) documente prin care sa faca dovada indeplinirii conditiei de detinere, pe o perioada neintrerupta de 1 an, a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.

Se aduc clarificari cu privire la modalitatea de reportare a cheltuielilor de sponsorizare in urmatorii 7 ani consecutivi in vederea scaderii din impozitul pe profit si se da un exemplu de calcul.

Se stabileste modalitatea de declarare si plata a impozitului pe profit in cazul contribuabililor care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic si se da un exemplu.

Microintreprinderi

Sunt considerate microintreprinderi in 2014 societatile platitoare de impozit pe profit din 2013, ce au realizat venituri impozabile pana la 65.000 euro si venituri din consultanta si management de pana la 20% din total venituri.

Se aduc clarificari privind modalitatea de calcul a bazei impozabile.

TVA

Daca se opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, trebuie sa aplice sistemul pentru toate operatiunile realizate, cu exceptia operatiunilor care nu au locul livrarii/prestarii in Romania.

Se detaliaza aplicarea sistemului de TVA la incasare, si anume: calculul plafonului cifrei de afaceri si implicatiile depasirii acestuia, incasarea contravalorii facturilor prin cesiunea de creante, compensare, utilizarea unor instrumente de plata.

Persoanele care aplica sistemul TVA la incasare trebuie sa mentioneze in jurnalele pentru vanzari bonurile fiscale emise de casele de marcat, potrivit informatiilor din rapoartele fiscale de inchidere zilnica prevazute de OUG 28/1999.

Se defineste notiunea de ”desfiintarea unui contract”, care poate sta la baza ajustarii bazei de impozitare a TVA.

Se mentioneaza conditiile in care nu se ajusteaza TVA dedusa initial in cazul bunurilor, inclusiv bunurile de capital, distruse, pierdute sau furate, in cazul calamitatilor naturale si cauze de forta majora, contractelor de leasing financiar, bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ, perisabilitatilor, casarea activelor corporale fixe.

Accize

Operatorii economici autorizaţi in domeniul energiei electrice care utilizeaza energia electrica pentru consum propriu, datoreaza accize care devin exigibile la momentul consumului, pentru care trebuie sa intocmeasca o autofactura in scopuri de accize.

Share this post