Termen depunere situatii financiare 2020

Termen depunere situatii financiare 2020

A fost publicat Ordinul 58/2021, aceste prevede ca situatiile financiare pentru anul 2020 se vor depune in 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar (31 mai 2021), in cazul firmelor, si in 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar (4 mai 2021), in cazul ONG-urilor.

Ordinul prevede ca situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2020 se intocmesc, dupa caz:
• in baza reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, reglementate de Ordinul MFP 1.802/2014;
• in baza reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, reglementate de Ordinul MFP 2.844/2016.

Depasirea termenului legal de depunere a situatiilor financiare pe anul 2020 va putea fi sanctionata, conform Legii contabilitatii.

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la infiintare si pana la finalul exercitiului financiar 2020, depun la unitatile Ministerului Finantelor Publice o declaratie de inactivitate pana la data de 1 martie 2021.

Share this post