Esalonare la plata obligatiilor fiscale 2011

Esalonare la plata obligatiilor fiscale 2011

In Monitorul Oficial nr. 200/22.03.2011 a fost publicata OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata.

OUG 29/2011 instituie posibilitatea acordarii esalonarii la plata pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

Beneficiarii esalonarii pot fi contribuabili, persoane fizice sau juridice, indiferent de modul de organizare.

Esalonarea la plata se acorda pentru obligatiile fiscale inscrise in certificatul de atestare fiscala, daca sunt indeplinite anumite conditii.

Ca exceptie, esalonarea la plata nu se acorda obligatiile fiscale in suma totala mai mica de 500 lei in cazul persoanelor fizice si 1.500 lei in cazul persoanelor juridice.

Perioada de esalonare la plata se stabileste de organul fiscal competent in functie de cuantumul obligatiilor fiscale si de capacitatea financiara de plata a contribuabilului.

Pentru acordarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

● sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
● sa se afle in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si sa aiba capacitate financiara de plata pe perioada de esalonare;
● sa constituie garantii in termen de 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu. Garantiile constituite trebuie sa acopere sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procent de pana la 40% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare (i.e. pot ajunge pana la 140% din suma obligatiilor fiscale);
● sa nu se afle in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare;
● sa nu fie persoana raspunzatoare in cazuri de insolventa.

Cererea contribuabilului de acordare a esalonarii la plata, se solutioneaza de organul fiscal competent, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii.

Mentinerea valabilitatii esalonarii la plata este conditionata de respectarea prevederilor OUG 29/2011.

Pentru obligatiile fiscale esalonate la plata, se datoreaza si se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere conform Codului de procedura fiscala. Se pot aplica si dobanzi reduse de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere, in situatia in care contribuabilul constituie intreaga garantie sub forma scrisorii de garantie bancara.

Nu se datoreaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale esalonate la plata al caror termen de 90 de zile de la scadenta se implineste dupa data depunerii cererii de esalonare la plata.

Pentru rata de esalonare la plata achitata cu intarziere pana la urmatorul termen de plata din graficul de esalonare se percepe o penalitate de 10%.

Share this post