Modificari Cod Fiscal, OUG 24/2012 – cheltuieli aferente autoturismelor

Modificari Cod Fiscal, OUG 24/2012 – cheltuieli aferente autoturismelor

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 384/07.06.2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr.24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Principalele prevederi sunt:

Impozit pe profit
Cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice, sunt deductibile in procent de 50% pentru cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii.

Nu sunt cheltuieli deductibile 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, cu o masa autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. Cheltuielile privind amortizarea nu intra sub incidenta acestor prevederi.

Sunt deductibile provizioanele / ajustarile pentru deprecierea creantelor preluate de la institutiile de credit in vederea recuperarii acestora, in limita diferentei dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului, pentru creantele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1. sunt cesionate si inregistrate in contabilitatea cesionarului dupa 1 iulie 2012 inclusiv;
2. sunt transferate de la o persoana sau datorate de o persoana care nu este afiliata contribuabilului cesionar;
3. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului cesionar.

Astfel, cesiunea unei creante sub valoarea nominala a acesteia ar avea un efect neutru asupra profitului impozabil inregistrat de cesionar.

Taxa pe valoarea adaugata
Se limiteaza la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate si a TVA aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, in cazul in care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice.

Aceste prevederi se aplica inclusiv in situatia in care au fost emise facturi si/sau au fost platite avansuri, pentru contravaloarea partiala a bunurilor si/sau serviciilor, inainte de data de 1 iulie 2012, daca livrarea/prestarea intervine dupa aceasta data.

Incepand cu 1 iulie 2012, se modifica plafonul de scutire de TVA pentru operatiunile impozabile in Romania de la 35.000 la 65.000 euro, la cursul de schimb comunicat de BNR, respectiv 220.000 lei.

Pentru persoana impozabila nou-infiintata care incepe o activitate economica in decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire este de 220.000 lei (nu se mai determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului). Acelasi plafon de scutire se aplica si in cazul solicitarii scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

Organele fiscale competente anuleaza inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere pentru cel de-al doilea decont de TVA, respectiv cel de-al saselea decont de TVA, pentru persoanele impozabile care au ca perioada fiscala trimestrul calendaristic / luna calendaristica si care nu a depus niciun decont de taxa pentru doua trimestre calendaristice consecutive / 6 luni consecutive.

Declaratia informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile, formular 392A, va fi depusa de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, a caror cifra de afaceri, realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 220.000 de lei.

Impozit pe venit
La stabilirea venitului net anual din activitati independente, tratamentul fiscal al cheltuielilor cu vehiculele rutiere motorizate este similar cu prevederile mentionate la impozitul pe profit. (cheltuieli sunt deductibile in proportie de 50%).

Incepand cu 1 ianuarie 2013, la stabilirea venitului din investitii, castigul net anual/pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv. Castigul net anual/pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza declaratiei privind venitul realizat. Pentru aceste castiguri/pierderi, incepand cu 1 ianuarie 2013 inclusiv, nu se efectueaza plati anticipate in cursul anului fiscal, in contul impozitului anual datorat.

Share this post