Tratamentul fiscal al serviciilor primite de la Google Ireland

Tratamentul fiscal al serviciilor primite de la Google Ireland

Multe companii mici din Romania utilizeaza seriviciile de publicitate/marketing oferite de Google, Facebook sau similar. Implicatiile fiscale ale acestora in sfera taxei pe valoare adaugata (TVA), atat de plata cat si administrative, sunt urmatoarele :

  1. Tranzactia este taxabila in Romania din perspectiva TVA, indiferent daca prestatorul inregistrat in alt stat UE a facturat serviciile cu TVA din statul respectiv sau nu. In consecinta, compania romana va calcula TVA 19% la suma totala facturata si va declara suma de plata in Decontul special (D301) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care primit serviciile, data care este si termen de plata.
  2. Fiind o tranzactie intracomunitara compania romana trebuie sa se inregistreze inainte de primirea serviciilor conform art. 317, al. (1), lit c) din Codul fiscal primind un cod de TVA valabil exclusiv pentru tranzactii intracomunitare. Inregistrarea se realizeaza prin depunerea fomularului 091. Aceasta inregistrare nu da drept de deducere a taxei, dar este importanta atat pentru a putea pune la dispozitia prestatorului un cod valabil de TVA in baza caruia se va aplica scutirea in statul acestuia cat si pentru indeplinirea obligatiilor declarative ale companiei romane.
  3. Compania romana va depune Declaratia 390 privind tranzactiile intracomunitare pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a primit serviciile.

Precizam ca, din punctul de vedere al impozitului pe veniturile nerezidentilor, acest tip de servicii nu genereaza obligatii de plata sau declarative, deoarece sunt servicii prestate in afara Romaniei care sunt impozabile din perspectiva impozitului pe venit doar in statul in care este rezident ce care le presteaza.

Share this post