Contract de comodat intre doua societati

Contract de comodat intre doua societati

Intrebare:

Se poate incheia un contract de comodat intre 2 societati comerciale in vederea declararii sediului social si desfasurarii activitatii economice a unei dintre societati? Ce implicatii fiscale apar in acest caz?

Raspuns:

Din punct de vedere juridic, potrivit art. 1169 din Codul civil partile sunt libere sa incheie orice contracte si sa determine continutul acestora, limitele impuse de lege, de ordinea publica si de bunele moravuri.

Conform Codului civil, imprumutul de folosinta este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numita comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte parti, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligatia de a-l restitui dupa un anumit timp (art. 2.146).
Comodatarul suporta cheltuielile pe care le-a facut pentru a folosi bunul. Cu toate acestea, comodatarul are dreptul sa ii fie rambursate cheltuielile pentru lucrarile necesare asupra bunului care nu puteau fi prevazute la incheierea contractului, atunci cand comodantul, instiintat in prealabil, nu s-a opus efectuarii lor ori cand, din cauza urgentei lucrarilor, acesta nu a putut fi instiintat in timp util (art. 2.151 alin. (1)).

Astfel, comodatul este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numita comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte parti, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligatia de a-l restitui dupa un anumit timp. Termenii si conditiile contractului se vor stabili de parti, de comun acord.

Intrucat comodantul pune spatiul la dispozitia comodatarului gratuit, cheltuielile aferente acestuia (amortizare, cheltuieli de intretinere si functionare) nu sunt deductibile la determinarea rezultatului fiscal. De asemenea, daca la achizitia/constructia/modernizarea spatiului a dedus TVA, comodantul are obligatia de a efectua ajustarile prevazute de Titlul VII din Codul fiscal.

Share this post