Declaratia cod 394. Bonuri fiscale din 01.10.2016

Declaratia cod 394. Bonuri fiscale din 01.10.2016

Intrebare: Bonurile fiscale care nu au CUI-ul beneficiarului inscris pe ele trebuie raportate in noua declaratia 394 pe care trebuie sa o depunem de la 01.10.2016?
Raspuns: Valoarea bonurilor fiscale urmeaza a se raporta prin declaratia cod 394 incepand cu operatiunile realizate de la 01.10.2016. Raportarea se va efectua cu simbolul (I1), pana la data de 30 noiembrie 2016, inclusiv, la cartusul G, REZUMAT DECLARATIE cu privire la “NCASARI IN PERIOADA DE RAPORTARE PRIN INTERMEDIUL AMEF INCLUSIV INCASARILE PRIN INTERMEDIUL BONURILOR FISCALE CARE INDEPLINESC CONDITIILE UNEI FACTURI SIMPLIFICATE INDIFERENT DACA AU/NU AU INSCRIS CODUL DE INREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA AL BENEFICIARULUI (I1)”.
Modul de completare a acestui cartus este detaliat in Anexa 2: “INSTRUCTIUNI de depunere si completare a formularului (394) “Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA”, cod MFP 14.13.01.02/f ” reglementat prin O.P.A.N.A.F. nr. 3769 din 23 decembrie 2015, cu ultima modificare efectuata prin O.P.A.N.A.F. nr. 2328 din 5 august 2016. Prin declaratie se completeaza si numarul aparatelor de marcat electronice fiscale utilizate in fiecare luna din perioada de raportare.
Se completeaza:
• numarul total de bonuri fiscale;
• valoarea totala a incasarilor, din care, baza impozabila si TVA aferenta, defalcata pe fiecare cota utilizata 20%, 19%, 9%, 5%.
De asemenea, in declaratie se va raporta si valoarea totala a facturilor simplificate si a bonurilor fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) si (21) din Codul fiscal, daca au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului.
In cartusul G nu se va raporta valoarea bonurilor fiscale pentru care au fost emise facturi in regim normal, conform prevederilor art. art. 319 alin. (20) din Codul fiscal.

Share this post