Impozitarea veniturilor realizate de catre nerezidenti

Impozitarea veniturilor realizate de catre nerezidenti

Intrebare:
O firma din S.U.A. prospecteaza piata din India ca sa gaseasca clienti pentru firma din Romania si factureaza firmei din Romania un comision. Firma din S.U.A. prezinta certificat de rezidenta fiscala.
Din punct de vedere al Conventiei de evitare a dublei impuneri dintre Romania si S.U.A., care societate si in ce procent aplica impozitul pe venituri din comisioane?

Raspuns:

Impozitarea veniturilor realizate de catre nerezidenti in conformitate cu Titlul V din Codul fiscal are ca obiect veniturile obtinute din Romania insa art. 222 din Codul fiscal circumstantiaza necesitatea ca aceste venituri sa se plaseze in sfera celor impozabile. Enumerarea tipurilor de venituri impozabile este realizata in cadrul art. 223 din Codul fiscal in care spre exemplu la lit. k) este precizat ca sunt venituri impozabile obtinute din Romania veniturile din servicii prestate in Romania, precum, potrivit lit. i) sunt impozabile veniturile de natura serviciilor de management sau de consultanta in orice domeniu indiferent de locul prestarii.

Aceeasi situatie este si in cazul veniturilor din comisioane care se regasesc in sfera veniturilor impozabile in Romania conform art. 223 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal. In ceea ce priveste termenul comision art. 7 pct. 9. din Codul fiscal il defineste ca fiind orice plata in bani sau in natura efectuata catre un broker, un agent comisionar general sau catre orice persoana asimilata unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate in legatura cu o operatiune comerciala.

Distinctia dintre venitul din comision si cel generat de un serviciu prestat de catre societatea nerezidenta nu determina, in cazul Conventiei pentru evitarea dublei impuneri dintre Romania si SUA ratificata prin Decretul nr. 238/1974, o diferenta de impozitare a acestora deoarece veniturile din comisioane nu sunt reglementate distinct in cadrul Conventiei astfel incat veniturile platite societatii din SUA pentru activitatea de prospectare a pietei in India, ca urmare a prezentarii certificatului de rezidenta fiscala, vor face obiectul analizei din perspectiva art. 7 din Conventie potrivit caruia in cazul serviciilor care nu sunt prestate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, veniturile nu vor face obiectul impunerii in Romania. In aceste conditii societatea romana platitoare de venit nu va avea obligatia de retinere a impozitului pe veniturile nerezidentilor ca urmare a aplicarii prevederilor Conventiei potrivit art. 230 din Codul fiscal.

Share this post