Modificari Cod Fiscal – OUG 125/2011 – limitarea la 50% a deducerii cheltuielilor cu combustibilul si a TVA aferent

Modificari Cod Fiscal – OUG 125/2011 – limitarea la 50% a deducerii cheltuielilor cu combustibilul si a TVA aferent

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 938/ 30.12.2011, a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Principalele prevederi ale ordonantei sunt:

Impozit pe profit
Cheltuielile cu combustibilul pentru autovehicule destinate exclusiv transportului de persoane sunt deductibile in procent de 50%. In anul 2011 cheltuielile cu combustibilul au fost integral nedeductibile. Se mentin exceptii de la deducerea partiala pentru autovehicule destinate exclusiv pentru interventie, reparatii, agenti de vanzari etc. Deducerea de 50% se aplica si pentru TVA aferenta achizitiei autovehiculelor si combustibilului.

S-au introdus reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, intre care si definirea impozitului pe profitul amanat, care nu va genera consecinte fiscale, indiferent daca este cheltuiala sau venit.

Sunt nedeductibile cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in actiuni. Acestea devin deductibile la momentul acordarii efective, daca sunt impozitate conform Titlului III.

Taxa pe valoarea adaugata
Se deduce 50% din taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor vehiculelor destinate transportului rutier de persoane si, respectiv, 50% din TVA aferenta achizitiilor de combustibil pentru vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului.

Nu sunt considerate bunuri de capital activele corporale fixe amortizabile a caror durata normala de utilizare stabilita pentru amortizarea fiscala este mai mica de 5 ani. Se precizeaza mai clar ca durata de utilizare este durata de amortizare fiscala.

Exigibilitatea TVA pentru avansuri se manifesta la data platii avansului, inclusiv daca avansul este platit pentru importuri.

Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire (35.000 EUR), poate solicita scoaterea din evidenta ca platitor de TVA intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare. Daca solicitarea radierii inregistrarii se depune in 2012, nu se ajusteaza TVA pentru bunurile achizitionate inainte de 30.09.2011.

Se anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor care in deconturi de TVA aferente unei perioade de 6 luni nu raporteaza nici o livrare/achizitie.

Prezentarea cazierului judiciar la inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari este necesara numai pentru asociatii seminificativi care detin cel putin 5% din capitalul social.

Se extinde aplicarea taxarii inverse la mai multe categorii de deseuri.

Impozit pe venit
Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real incepand cu anul financiar urmator.

Veniturile obtinute de persoanele fizice care inchiriaza intre 1 si 5 camere din locuinta proprietate personala in scopuri turistice vor fi considerate venituri din cedarea folosintei bunurilor, iar sumele se impoziteaza ca norma anuala de venit. Se poate opta si pentru impozitarea in sistem real. Daca sunt inchiriate mai mult de 5 camere veniturile sunt asimilate celor realizate din activitati independente, si se impoziteaza in sistem real.

Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final.

Se poate opta pentru determinarea venitului net din arenda in sistem real, contribuabilii fiind obligati sa precizeze acest lucru in contractul incheiat.

Taxe locale
S-au actualizat taxele pentru mijloacele de transport in functie de capacitatea cilindrica. Se pastreaza dreptul autoritatilor locale de a majora taxele locale cu maxim 20% fata de procentele stabilite prin Codul fiscal.

Contributii sociale
Incepand cu data de 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoane fizice revine ANAF.

In cuprinsul Codului fiscal sunt preluate toate prevederile cu privire la contributiile sociale datorate de persoane fizice asa cum sunt stabilite in legile speciale (ex. Legea 95/2006 privind contributia la asigurarile de sanatate, Legea 263/2010 privind pensiile).

Printre modificarile efectuate mentionam ca pentru remuneratia administratorilor precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie se datoreaza contributii sociale obligatori. De semenea, se datoreaza contributii sociale obligatorii si pentru sumele incasate din participarea salariatilor la profit sau sumele incasate de cenzori.

S-au introdus prevederi in legatura cu contributiile sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica.

Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru venituri din activitati independente (ex. persoanele incadrate cu contract individual de munca).

Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig.

Persoanele care realizeaza venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, datoreaza contributii sociale individuale in cursul anului, sub forma platilor anticipate, platitorii de venituri avand obligatia calcularii, retinerii si virarii sumelor respective.

S-au introdus prevederi cu privire la contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care realizeaza alte venituri (ex. Venituri din cedarea folosintei bunurilor, din investitii, premii si jocuri de noroc, alte surse) si care nu realizeaza venituri din activitati dependente, venituri din activitati independente, venituri din pensii si/sau indemnizatii de somaj.

Incepand cu data de 1 iulie 2012 se abroga prevederile privind contributia la asigurarile sociale din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru veniturile din conventii civile si drepturi de autor.

Share this post