Legea care permite distribuirea trimestriala a dividendelor a fost publicata si se aplica incepand cu data de 15.07.2018

Legea care permite distribuirea trimestriala a dividendelor a fost publicata si se aplica incepand cu data de 15.07.2018

In Monitorul Oficial nr. 595/12.07.2018 a fost publicata Legea nr. 163/2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii nr. 31/1990, precum si modificarea Legii nr. 1/2005 prvind organizarea si functionarea cooperatiei.

Incepand cu data de 15 iulie 2018 societatile comerciale pot distribui dividende trimestrial, pe baza situatiilor financiare interimare. Distribuirile se vor face in limita profitului contabil net trimestrial, diminuat cu pirderile din perioadele anterioare si alocarile pentru rezerve. Eventualele diferente fata de distributia anuala se vor regulariza intrun termen de 60 de zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale.

Distribuirea de dividende fara intocmirea situatiilor financiare intermediare/anuale sau din profituri fictive constituite infractiune.

Share this post