Cod fiscal – reguli TVA in cazul transferului de actiuni

Cod fiscal – reguli TVA in cazul transferului de actiuni

In Monitorul Oficial nr. 740/05.11.2010 a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 1024/2010 pentru aprobarea Strategiei nationale privind reducerea incidentei muncii nedeclarate pentru perioada 2010-2012 si a Planului de actiune pentru implementarea Strategiei.

In Monitorul Oficial nr. 786/24.11.2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.691/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 307 “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata”, precum si pentru stabilirea modalitatii de plata a acestor sume.

Transferul de active este un transfer universal de bunuri si/sau servicii ce sunt tratate ca un tot unitar la persoana impozabila cedenta, indiferent daca este un transfer total sau partial de active.

Persoanele impozabile, beneficiare ale transferului de active, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din CF si nu se vor inregistra in scopuri de TVA ca urmare a transferului, au obligatia depunerii formularului 307 pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care are loc transferul de active.

In formular se declara TVA de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare a ajustarilor conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, dupa caz, asa cum sunt prevazute de Codul fiscal.

Persoanele impozabile beneficiare ale transferului de active, neinregistrate in scopuri de TVA, pot fi: persoane juridice, asociatii sau alte entitati fara personalitate juridica, contribuabili persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, persoane fizice.

In cazul in care exista mai multi cedenti, formularul se completeaza cu TVA-ul de plata rezultat in urma ajustarii transferului de active de la toti cedentii.

Suma se declara in lei si se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii in care are loc transferul de active.

Share this post