Ordinul 442/2016 privind dosarul preturilor de transfer

Ordinul 442/2016 privind dosarul preturilor de transfer

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 74/02.02.2016 a fost publicat Ordinul nr. 442/2016 privind cuantumul tranzactiilor, termenele pentru intocmire, continutul si conditiile de solicitare a dosarului preturilor de transfer si procedura de ajustare/estimare a preturilor de transfer

Principalele prevederi ale Ordinului sunt:

  • Marii contribuabili care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate cu o valoare totala anuala, exclusiv TVA, mai mare sau egala cu oricare din pragurile de semnificatie de mai jos, au obligatia sa intocmeasca anual dosarul preturilor de transfer.
  • Termenul de intocmire a dosarului preturilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declaratiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal

 

Pentru marii contribuabili nivelul valoric al pragului de semnificatie este:

  • 200.000 euro, pentru dobânzi incasate/platite
  • 250.000 euro, pentru tranzactiile privind prestarile de servicii primite/prestate
  • 350.000 euro, pentru tranzactiile privind achizitii/vânzari de bunuri.

Pentru contribuabilii mici si mijlocii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate, nivelul valoric al pragului de semnificatie este:

  • 50.000 euro, pentru dobânzi incasate/platite
  • 50.000 euro, pentru tranzactiile privind prestarile de servicii primite/prestate
  • 100.000 euro, pentru tranzactiile privind achizitii/vânzari de bunuri.

Contribuabilii care desfasoara tranzactii cu societatile afiliate sub oricare din pragurile de semnificatie de mai sus, vor documenta respectarea principiului valorii de piata, in cadrul unei inspectii fiscale, conform regulilor generale prevazute de reglementarile financiar-contabile si fiscale in vigoare.

Termenul pentru prezentarea dosarului preturilor de transfer, la solicitarea autoritatilor fiscale, va fi cuprins intre 30 si 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singura data, cu o perioada de cel mult 30 de zile calendaristice.

Dosarul preturilor de transfer nu se intocmeste de catre contribuabili pentru tranzactiile si perioadele care sunt acoperite de un acord de pret in avans.

Prevederile Ordinului se aplica procedurilor de administrare initiate dupa data de 1 ianuarie 2016.

Share this post