Servicii de revizuire

In cazul societatilor mici si mijlocii care nu sunt obligate sa auditeze situatiile financiare, dar care isi doresc sa sporeasca gradul de incredere al utilizatorilor si de credibilitate a situatiilor financiare,,un raport de revizuire este solutia ideala.

O revizuire reprezinta tot un audit, dar furnizeaza un nivel moderat de asigurare asupra situatiilor financiare. Scopul unei revizuiri se refera la procedurile aplicate de catre un auditor, avand in vedere cerintele standardelor de audit relevante, cadrul de raportare financiara si de reglementare, legislatia aplicabila, pentru a obtine suficiente probe adecvate necesare pentru a atinge obiectivele propuse si fiind baza pentru a exprima o concluzie cu privire la situatiile financiare in ansamblu.

 

Proceduri analitice aplicate:

  •  compararea datelor financiare cu cele din anul precedent si/sau industrie
  •  analiza si compararea bugetelor si previziunilor anterioare si actuale
  •  compararea cu ultimele situatii financiare auditate
  •  compararea politicilor contabile aplicate cu cele prezentate in situatiile financiare auditate
  •  compararea indicatorilor financiari cu cei obtinuti in anii precedenti si cu cei la nivel de industrie
  •  compararea cifrei de afaceri cu cea obtinuta in anii precedenti si intocmirea unei analize pe segmente de business
  •  orice fluctuatii neobisnuite trebuie dicutate cu managementul societatii si cei insarcinati cu guvernanta

Articole relevante