OUG 108/2014 – modificari ale Codului fiscal si ale Codului de Procedura Fiscala

OUG 108/2014 – modificari ale Codului fiscal si ale Codului de Procedura Fiscala

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 151/28.02.2014 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 108/2014, pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare

I Modificari aduse Codului Fiscal

Impozit pe profit

Sunt neimpozabile veniturile din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana / straina situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca la data vanzarii persoana care realizeaza veniturile detine mai mult de 10% din capitalul social al societatii la care are titlurile de participare pe o perioada neintrerupta de 1 an.

Pentru veniturile obtinute de nerezidenti pentru care nu se pot aplica Conventiile de evitare a dublei impuneri/Directivele Europene din lipsa certificatului de rezidenta fiscala, impozitul se va aplica conform Codul fiscal.

Daca ulterior se prezinta certificatul de rezidenta fiscala, se aplica cotele de impozitare mai favorabile, prevazute de legislatia interna, legislatia Uniunii Europene sau Conventii, daca certificatul de rezidenta fiscala mentioneaza ca beneficiarul de venit a avut rezidenta fiscala in statul contractant, in cadrul termenului de prescriptie. In cazul in care s-au facut retineri de impozit, suma impozitului retinut in plus se restituie/compenseaza potrivit Codului de procedura fiscala.

TVA

Se reglementeaza regimul TVA al serviciilor electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune (intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2015).

II Modificari aduse Codului de procedura fiscala

Se abroga obligativitatea certificarii declaratiilor fiscale anuale, certificarea devine optionala.

Certificarea declaratiilor fiscale de catre un consultant fiscal reprezinta un criteriu de evaluare in analiza de risc efectuata de organul fiscal in scopul selectarii contribuabililor pentru inspectia fiscala.

Sunt enumerate mijloacele de proba. Constituie proba orice element de fapt care serveste la constatarea unei stari de fapt fiscale, inclusiv inregistrari audiovideo, date si informatii aflate in orice mediu de stocare, precum si alte mijloace materiale de proba, care nu sunt interzise de lege.

Contribuabilii rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene care obtin venituri din proprietati imobiliare situate in Romania au obligatia sa depuna o declaratie privind veniturile realizate pana in data de 25 mai a anului curent, pentru anul expirat. Rezidentii altor state membre ale Uniunii Europene, care au dobandit proprietatea unui bun imobil pe teritoriul Romaniei pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta (1 martie 2014), depun declaratia pana la data de 30 iunie 2014.

In cazul decontului cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare pentru care suma solicitata la rambursare este de pana la 45.000 lei, organul fiscal ramburseaza taxa cu control ulterior.

S-a modificat nivelul dobanzilor de intarziere de la 0,04% la 0,03% pe zi de intarziere.

Pentru stingerea creantelor fiscale, poprirea conturilor bancare se face numai dupa implinirea unui termen de 30 de zile de la data comunicarii somatiei.

Share this post