Implementarea E-Invoice

• Incepand cu data de 01 Ianuarie 2024 operatorii economici au obligatia emiterii si transmiterii facturilor in relatia B2B si B2G in format electronic E-Factura.
• Incepand cu data de 01 Iulie 2024 sunt considerate facturi in conformitate cu prevederile Codului fiscal doar facturile emise si transmise in formatul electronic E-Factura.
• Amenda pentru neemiterea facturilor in sistemul E-Factura este de intre 1.000 si 10.000 de lei, in functie de categoria contribuabililor.
• In intervalul 01 ianuarie – 31 martie 2024 se suspenda aplicarea amenzilor anterior mentionate
• Incepand cu data de 01 iulie 2024 primirea si inregistrarea, de catre destinatar a unei facturi care nu respecta noile cerinte legale se sanctioneaza cu o amenda echivalenta cu TVA inscrisa in factura.

In concluzie sunt de retinut 3 date importante : Sistemul devine obligatoriu din 01 ianuarie 2024, neconformarea se sanctioneaza cu amenda doar din 01 aprilie 2024, urmand ca din 01 iulie 2024 factura va fi recunoscuta ca atare doar daca este emisa in sistemul electronic reglementat, iar destinatarii care vor inregistra in contabilitate formate neconforme vor vi amendati cu suma echivalenta TVA aferenta facturii neconforme.

Share this post