Modificari Cod de procedura fiscala, depunerea declaratiei de impozit pe profit la 25 martie

Modificari Cod de procedura fiscala, depunerea declaratiei de impozit pe profit la 25 martie

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 71/2012 a fost publicata Ordonanta nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Principalele prevederi ale Ordonantei sunt: Declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune de toti contribuabilii pana la data de 25 martie 2012, cu exceptia organizatiilor nonprofit si a contribuabililor care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice care depun declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 pana la data de 25 februarie 2012.

Reglementarea procedurii de colaborare dintre autoritatea fiscala si contribuabil pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate sau unui acord de pret in avans.

Inregistrarea fiscala a contribuabililor persoane juridice nerezidente, care realizeaza numai venituri supuse regulilor de impunere la sursa, iar impozitul retinut este final, se poate face de organul fiscal, la solicitarea platitorului de venit.

S-a introdus un nou titlu VI1 “Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri”.
– Contribuabilul rezident in Romania care considera ca impozitarea in celalalt stat contractant nu este conforma cu prevederile conventiei ori acordului respectiv, poate solicita Agentiei Nationale de Administrare Fiscala initierea procedurii amiabile.
– In cazul tranzactiilor intre persoane romane afiliate, ajustarea venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate este opozabila si organului fiscal pentru administrarea creantelor celeilalte persoane afiliate.

S-a introdus un nou titlu VII1 “Cooperarea administrativa in domeniul fiscal” care reglementeaza procedurile potrivit carora Romania coopereaza cu celelalte state membre in vederea realizarii schimbului de informatii cu privire la taxe si impozite.

S-a reglementat accesul contribuabililor la informatiile din evidenta creantelor fiscale (fisa de platitor) potrivit procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Orice persoana care detine parti sociale la o societate comerciala poate solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscala al societatii.

Share this post