Eliberarea certificatului de atestare fiscala

Eliberarea certificatului de atestare fiscala

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 712/ 10.10.2011, a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2.618/2011 pentru modificarea si completarea Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora.

Principalele prevederi ale ordinului sunt:
In situatia in care contribuabilul are de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile contractante, contribuabilul depune cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscala, in original, impreuna cu documentul eliberat de autoritatile contractante prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care le are de incasat de la acestea.

Documentul emis de autoritatea contractanta cuprinde, obligatoriu anumite elemente, printre care mentionam:
– numarul si data incheierii contractului dintre contribuabil si autoritatea contractanta;
– sumele certe, lichide si exigibile datorate pana la data emiterii documentului de catre autoritatea contractanta, defalcate pe fiecare contract in parte; etc.

Documentele eliberate de autoritatile contractante prin care se certifica cuantumul sumelor de incasat de la acestea se depun, in original, la administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul.

Share this post