Rambursari

Rambursarea de TVA pentru companii straine

Aceasta linie de servicii se adreseaza atat companiilor stabilite in Uniunea Europeana cat si celor din afara Uniunii, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania si nici nu au obligatia de a se inregistra conform legislatiei romane, si care doresc sa recupereze TVA aferenta achizitiilor din Romania, in baza procedurilor ce implementeaza Directivele Europene a 8-a si respectiv, a 13-a in legislatia romaneasca.

Pentru a optimiza procesul de rambursare de TVA, noi colectam documentele pe baza carora se va pregati cererea de rambursare, le revizuim pentru a ne asigura ca sunt conforme cu cerintele legislatiei romane in materie, dupa care pregatim cererea de rambursare si o depunem la autoritatile fiscale competente. De asemenea, urmarim desfasurarea procesului de analiza a cererii de catre autoritatile fiscale romane, in vederea obtinerii unui raspuns favorabil si cat mai rapid. Eficienta metodelor noastre de lucru este foarte apreciata atat de clienti cat si de autoritatile fiscale romane.

Rambursari de TVA pentru companii inregistrate in scopuri de TVA

Aceasta linie de servicii se adreseaza numai companiilor care sunt deja inregistrate in scopuri de TVA in Romania si care doresc sa obtina o rambursare a sumelor negative de TVA rezultate din deconturile de TVA depuse. Bazandu-ne pe experienta noastra indelungata si pe cunoasterea aprofundata a procedurilor aplicabile in aceste situatii, oferim clientilor nostri asistenta in vederea obtinerii de rambursari de TVA de o maniera rapida si eficienta.

Serviciile noastre implica, printre altele, o revizuire generala a tranzactiilor desfasurate de client prin prisma reglementarilor privind TVA, cu scopul de a identifica potentiale arii de risc. De asemenea, oferim asistenta continua pe durata inspectiei fiscale de TVA, asistenta in legatura cu potentialele aspecte delicate ce pot fi subiect de disputa cu autoritatile fiscale romane, precum si asistenta in formularea contestatiilor impotriva deciziilor autoritatilor fiscale, acolo unde este cazul.

Servicii de rambursare a impozitului cu retinere la sursa, impozitului pe dividende si impozitului pe castigurile de capital

Prin aceste servicii oferim asistenta in vederea determinarii eligibilitatii clientilor nostri pentru rambursarea totala sau partiala a impozitului cu retinere la sursa platit in exces catre bugetul statului roman, in legatura cu venituri obtinute din Romania de companii nerezidente din comisioane, redevente, dobanzi, dividende sau servicii diverse. Serviciile noastre au la baza o excelenta cunoastere a prevederilor legislatiei romanesti, ale legislatiei Uniunii Europene si ale tratatelor de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si alte state. Oferim servicii similare si in vederea recuperarii impozitul pe castiguri de capital platit in exces.

Serviciile noastre includ o revizuire a platilor efectuate de catre o companie romana catre o entitate nerezidenta reprezentand dividende, dobanzi, comisioane, redevente etc, precum si modului in care acestea au fost tratate din perspectiva impozitului cu retinere la sursa. Scopul acestei revizii este de a identifica eventuale oportunitati de aplicare a unui tratament fiscal mai favorabil, facand astfel posibila solicitarea rambursarii impozitului cu retinere la sursa platit in exces. Odata incheiata aceasta etapa, echipa noastra pregateste toata documentatia necesara in vederea rambursarii sumei maxime posibile din impozitul cu retinere la sursa suportat anterior de client in Romania, oferind totodata asistenta pe durata eventualelor inspectii fiscale.

Articole relevante