Ordin 1966/2015 pentru modificarea Formularului 088

Ordin 1966/2015 pentru modificarea Formularului 088

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 580/03.08.2015 a fost publicat Ordinul nr. 1966/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (088) “Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA”

Conform noului Formular 088, incepand cu 3 august 2015, persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA vor trebui sa furnizeze documente justificative suplimentare informatiilor inscrise in Formular.

Printre documentele suplimentare solicitate mentionam:

– documente care sa justifice tipul activitatii specifice desfasurate la/in afara sediului social/profesional si a sediilor secundare (spre exemplu: autorizatii, avize etc.);
– pentru cetatenii non-UE, documente care sa ateste tipul de viza si scopul sederii in Romania (pasaport, permis de sedere etc.);
– copii ale extraselor de cont sau a altor documente bancare care atesta existenta conturilor bancare;
– copia contractului de prestari servicii incheiat intre prestatorul de servicii in domeniul contabilitatii si persoana impozabila, sau copia contractului de munca inregistrat in REVISAL si copia diplomei de studii economice superioar, dupa caz;
– copii ale contractelor individuale de munca inregistrate in REVISAL pentru persoanele care detin pozitii relevante in cadrul persoanei impozabile (director, manager, sef compartiment, etc.);
– pentru asociatii si administratorii persoane juridice se vor depune copii dupa documente din care sa rezulte cifra de afaceri declarata;
– copii ale diplomelor de studii ale administratorilor.

Se vor preciza sumele de bani cu care asociatii si administratorii au creditat alte societati in care au avut calitatea de asociati/administratori in ultimii 5 ani anteriori depunerii Formularului 088.

Se vor mentiona numarul de Formulare 088 depuse pana in prezent.

Ordinul a intrat in vigoare la data de 3 august 2015.

Share this post