Ordin 513/2015 privind modelul si continutul Registrului de bani personal

Ordin 513/2015 privind modelul si continutul Registrului de bani personal

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 300/30.05.2015 a fost publicat Ordinul nr. 513/2015 pentru aprobarea modelului si conţinutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal

Operatorul economic are obligația constituirii Registrului de bani personali (Registrul) pentru fiecare unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Paginile Registrului se numeroteaza in ordine crescatoare si se semneaza pe ultima pagina de catre administrator sau de catre persoana imputernicita.

Registrul se completeaza zilnic de catre personalul operatorului economic care isi desfasoara activitatea in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la inceputul programului de lucru, fara stersaturi sau modificari.

Operatorul economic raspunde de integritatea Registrului si completarea zilnica a acestuia de catre personalul care desfasoara activitate in unitatea de vanzare.

Operatorul economic trebuie sa notifice organului fiscal competent constituirea Registrului, precizand data deschiderii acestuia si numarul de pagini, conform numerotarii acestora, in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii acestui ordin (pana vineri, 8 mai 2015).

Registrul se pastreaza la unitatea de vanzare, in vederea prezentarii acestuia la cererea organelor de control.

Un operator economic poate utiliza un singur Registru pentru fiecare unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Share this post