Masuri fiscale de stimulare a mentinerii/cresterii capitalurilor proprii

Masuri fiscale de stimulare a mentinerii/cresterii capitalurilor proprii

Contribuabilii platitori de impozit pe profit, platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor precum si cei platitori de impozit specific beneficiaza de reduceri ale impozitului pe profit/venit anual astfel:

  • 2% in cazul in care capitalul propriu contabil este pozitiv. Pentru contribuabilii care au obligatia constiturii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie sa indeplineasca concomitent si conditia de a fi la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social subscris;
  • Daca inregistreaza o crestere anuala a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datoreaza impozitul fata de capitalul inregistrat in anul precedent si indeplineste concomitent si conditia prevazuta anterior reducerile sunt:
Procentul de reducere al impozitului Intervale de crestere anuala a capitalului propriu ajustat
5% Pana la 5% inclusiv
6% Peste 5% si pana la 10% inclusiv
7% Peste 10% si pana la 15% inclusiv
8% Peste 15% si pana la 20% inclusiv
9% Peste 20% si pana la 25% inclusiv
10% Peste 25%
  • 3% daca inregistreaza o crestere peste nivelul prevazut in urmatorul tabel privind capitalul propriu ajustat al anului pentru care datoreaza impozitul fata de capitalul propriu ajustat inregistrat in anul 2020.
Anul pentru care datoreaza impozitul Procentul minim de crestere a capitalului propriu ajustat
2022 5%
2023 10%
2024 15%
2025 20%

Pe perioada aplicarii prevederile mentionatevor exista noi termene de depunerea declaratiilor si pentru plata impozitului, respectiv: pentru impozitul anual pe profit, pentru impozitul microintreprinderilor pe trimestrul IV si pentru impozitul specific pe semestrul II, termenul limita va fi data de 25 iunie a anului urmator iar pentru contribuabilii care au anul fiscal modificat termenul va fi pana la 25 a celei de-a sasea luni de la inchiderea anului fiscal.

Share this post