Situatii financiare anuale intocmite de catre Sucursale din Romania ale institutiilor străine

Situatii financiare anuale intocmite de catre Sucursale din Romania ale institutiilor străine

S1044 – Situaţii financiare anuale întocmite de către Sucursale din România ale instituţiilor străine de tipul celor de la lit. a) si c). Formatul electronic al situaţiei financiare anuale la 31 decembrie 2015, generat prin programul de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40, la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situaţiile financiare anuale, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările la zi, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDFî împreună cu fişierul zip ataşat- publicat în data de11.03.2016

Descarca de aici: S1044

Share this post