Instiintare privind modificarea exercitiului financiar