Termenul limită pentru plata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite

Termenul limită pentru plata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite

[:ro]Termenul limită pentru plata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care au fost aprobate situațiile financiare anuale este 27 ianuarie.
Categorii de Contribuabili:
– Persoanele juridice care plătesc dividende către acționari sau asociați
– Persoanele juridice române care distribuie / plătesc dividende unei persoane juridice române conform art. 43 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal *
– Prevederile nu se aplică în cazul dividendelor plătite unei alte persoane juridice române, dacă persoana juridică română care primește dividendele deține, la data plății dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare, pe o perioadă de un an împlinit până la data plății acestora inclusiv.
 
*Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende:  O persoană juridică română care plătește dividende către o persoană juridică română are obligația să rețină, să declare și să plătească impozitul pe dividende reținut către bugetul de stat, astfel cum se prevede în Codul Fiscal.[:en]The deadline for Payment of dividend tax in the case of distributed dividends, but which were not paid to shareholders or associates until the end of the year in which the annual financial statements were approved is 27th of January.
CATEGORIES OF CONTRIBUTORS:
– Legal entities that pay dividends to shareholders or associates
– Romanian legal entities that distribute / pay dividends to a Romanian legal person according to art. 43 paragraph (1) of Law 227/2015 on the Fiscal Code *
– The provisions do not apply in the case of dividends paid to another Romanian legal person, if the Romanian legal person who receives the dividends holds, at the date of payment of the dividends, a minimum of 10% of the shares, for a period of one year fulfilled until the date of their payment including .
*Declaration, withholding and payment of tax on dividends:  Romanian legal person who pays dividends to a Romanian legal person has the obligation to withhold, declare and pay the tax on dividends withheld from the state budget, as provided in the Tax Code.[:]

Share this post