Echipa noastra reuneste profesionisti cu o vasta experienta in domeniul auditului fiind capabili sa raspunda nevoilor clientilor prin incredere, credibilitate, calitatea serviciilor si prefesionalism, aria de expertiza acoperind toate tipurile de entitati pentru toate sectoarele de activitate.

Scopul unui audit este de a furniza o examinare independenta si obiectiva a situatiilor financiare, ceea ce creste calitatea si credibilitatea situatiilor financiare obtinute de catre managementul societatii, ducand la cresterea increderii utilizatorilor in situatiile financiare, reducand riscul investitorilor si implicit a costurilor de capital.

Avantajul pe care vi-l oferim prin apartenenta la reteaua internationala de contabilitate si audit Kreston, o retea ce reuneste peste 20.000 de societati de profil din intreaga lume, este acela ca beneficiem de o consiliere in domeniu la standarde internationale si prin aceasta serviciile noastre sunt o alternativa la BIG 4. Un alt factor care ne diferentiaza in abordare este implicarea partenerilor si a membrilor echipei de audit in fiecare etapa a auditului.

In cadrul unei misiuni de audit parcurgem urmatoarele proceduri:


In cazul societatilor mici si mijlocii care nu sunt obligate sa auditeze situatiile financiare, dar care isi doresc sa sporeasca gradul de incredere al utilizatorilor si de credibilitate a situatiilor financiare,,un raport de revizuire este solutia ideala.

O revizuire reprezinta tot un audit, dar furnizeaza un nivel moderat de asigurare asupra situatiilor financiare. Scopul unei revizuiri se refera la procedurile aplicate de catre un auditor, avand in vedere cerintele standardelor de audit relevante, cadrul de raportare financiara si de reglementare, legislatia aplicabila, pentru a obtine suficiente probe adecvate necesare pentru a atinge obiectivele propuse si fiind baza pentru a exprima o concluzie cu privire la situatiile financiare in ansamblu.

Proceduri analitice aplicate:


Obiectivul unui angajament privind procedurile convenite este ca auditorul sa efectueze proceduri de natura auditului agreate impreuna cu persoanele care au solicitat misiunea avand ca rezultat intocmirea si prezentarea unui raport privind constatarile factuale.

In cadrul unei astfel de misiuni putem stabili impreuna natura, durata si intinderea procedurilor pe care doriti sa le efectuam, indicandu-ne, daca este cazul, identitatea documentelor si inregistrarilor care trebuie analizate, persoanele care trebuie contactate sau partile de la care trebuie obtinute confirmarile.

Desi in raportul de constatari factuale auditorul nu va exprima nici o asigurare, prezentand informatiile pe baza procedurilor convenite, utilizatorii evalueaza pentru ei insisi procedurile si constatarile pezentate de catre auditor si isi pot forma propriile concluzii.

Raportul este destinat doar celor care au solicitat si agreat impreuna cu auditorul procedurile aplicate pentru a evita interpretarea gresita a concluziilor.

Proceduri analitice aplicate:

 • interviuri si analize
 • recalculari, comparatii si alte verificari exacte
 • observare
 • inspectie
 • obtinerea confirmarilor
 • prezentare concluzii
Compilarea situatiilor financiare este un serviciu care consta in intocmirea si prezentarea situatiilor financiare pe baza datelor puse la dispozitie de catre client. Procedurile aplicate în astfel de misiuni nu au drept scop furnizarea unei asigurari asupra situaţiilor financiare respective, dar utilizatorii acestor informaţii cred totusi ca beneficiaza de intervenţia unui profesionist care aduce cunostinţele si competenţele sale in elaborarea acestor situaţii financiare.
Auditul este obligatoriu in cazul finantarilor europene, cu toate acestea doar o evaluare riguroasa va garanta atat rambursarea cheltuililor efectuate, cat si eliminarea riscurilor de a returna fondurile primite si utilizate pentru cheltuieli neeligibile.

Rapoartele de audit ce vor fi emise vor contine:

 • proceduri realizate si constatari factuale
 • conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului si revizuirea analitica
 • verificarea eligibilitatii cheltuielilor; acuratete si inregistrare
 • costuri administrative (indirecte)
 • verificarea veniturilor proiectului de finantare

Tipuri de fonduri structurale auditate:

 • POSCCE - Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
 • PODCA – Programul Operational Sectorial dezvoltarea capacitatii administrative
 • POSDRU - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
 • Programe de cooperare internationala
In ultimii ani am devenit parteneri ai institutiilor financiare international, prin acceptarea de catre acestia ca auditori ai fondurilor pe care le-au investit sau oferit in cadrul programelor desfasurate in tara noastra.

Complexitatea legislatiei fiscale si dificultatea in aplicarea acesteia reprezinta o preocupare majorara pentru oamenii de afaceri. Scopul unui audit fiscal este de a proteja compania impotriva riscurilor fiscale prin analizarea activitatii, a modului de intelegere si aplicare a legislatiei fiscale precum si a declaratiilor fiscale ale companiei.

In acest sens auditorul poate presta urmatoarele activitati:

 • examinarea activitatii din punct de vedere fiscal, identificarea practicilor riscante si emiterea unor recomandari pentru eliminarea riscurilor fiscale viitoare
 • estimarea sumelor neplatite catre autoritatile fiscale care ar putea sa apara in cazul unui control fiscal

Auditul intern presupune o examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei entitati în scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acestuia.

In cadrul unei misiuni de audit intern va propunem urmatoarele obiective principale:


Noi oferim urmatoarele tipuri de audit intern:


Proceduri analitice aplicate:


In calitate de membri Kreston suntem capabili sa va oferim o gama completa de servicii internationale de raportare pentru a sprijini dezvoltarea si cresterea afacerii dumneavoastra, atat la nivel local cat si international. Relatia de incredere dintre firmele membre ale Kreston le permite acestora sa ofere un raspuns coordonat la nevoile dumneavoastra si sa va ajute sa depasiti barierele în calea cresterii internationale.

Serviciile noastre includ:


Prin acest proces Kreston Romania sustine investitorul interesat in achizitionarea de investitii. Analizele si examinarile de informatii din diverse puncte de vedere, identificarea riscurilor de afacere din punct de vedere contabil, juridic, fiscal, resurse umane, de piata, adecvarea sistemelor de control, conformarea cu reglementarile contabile si fiscale specifice, prezentarea fidela de rapoarte financiare ofera o viziune exhaustiva de risc si de calitate a afacerii. Acesta nu este un audit, este o evaluare cu o abordare diferita pentru elementele de mai sus avand in vedere in principal riscul si adecvarea.