Printre principalele prevederi aduse, mentionam urmatoarele:

• Adaugarea unor noi categorii de persoane obligate la plata impozitului pe profit

• Definirea tratamentului neuniform al elementelor hibride

• Definirea tratamentului neuniform al elementelor hibride inversate;
 
Amanarea termenului de depunere a declaratiei 392 pana la data de 31.12.2022
 
A fost confirmat termenul de 25.05.2020 pentru depunerea declaratiei Unice aferenta anului 2019 si a formularului 230
 
 
Clarificari in ceea ce priveste regimul stocurilor la dispozitia clientului
• bunurile sunt expediate sau transportate de o persoana impozabila sau de o parte terţa in numele sau catre un alt stat membru, in vederea livrarii bunurilor respective in acel stat membru, intr-un stadiu ulterior si dupa sosire, catre alta persoana impozabila care are dreptul sa intre in posesia respectivelor bunuri in conformitate cu un acord existent intre ambele persoane impozabile;
• persoana impozabila care expediaza sau transporta bunurile nu si-a stabilit activitatea economica si nici nu are un sediu fix in statul membru catre care sunt expediate sau transportate bunurile;
• persoana impozabila careia ii sunt destinate a fi livrate bunurile este identificata in scopuri de TVA in statul membru catre care sunt expediate sau transportate bunurile si atat identitatea sa, cat si codul de inregistrare in scopuri de TVA care i-a fost atribuit de statul membru respectiv sunt cunoscute de persoana impozabila menţionata anterior in momentul in care incepe expedierea sau transportul bunurilor;
• persoana impozabila care expediaza sau transporta bunurile inregistreaza transferul bunurilor in registrul prevazut la art. 321 alin. (6), in cazul in care bunurile sunt expediate sau transportate din Romania in alt stat membru sau in cazul in care bunurile sunt expediate sau transportate din alt stat membru in Romania, in registrul corespunzator prevazut in legislaţia acelui stat membru si include identitatea persoanei impozabile care achiziţioneaza bunurile, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit acesteia de statul membru catre care sunt expediate sau transportate bunurile in declaraţia recapitulativa prevazuta la art. 325 sau la corespondentul acestui articol din legislaţia statului membru din care sunt expediate sau transportate bunurile.

 
Modificari in cazul livrarilor de bunuri succesive
Bunurile livrate succesiv si expediate/transportate in alt stat membru de la primul la ultimul furnizor din lant, expedierea/transportul este atribuita numai livrarii efectuate de catre operatorul intermediar. Operatorul intermediar este furnizorul din lant, altul decat primul care expediaza sau transporta bunurile.
 
Modificari in ceea ce priveste scutirea pentru livrarea intracomunitara
Aplicarea scutirii este conditionata de depunerea declaratiei recapitulative sau declaratia recapitulativa depusa sa nu contina erori referitoare la aceasta livrare.
 
Noi obligatii pentru persoanele care transfera/achizitioneaza stocuri la dispozitia clientului
Persoanele care transfera bunuri pastreaza un registru care permite autoritatilor sa verifice aplicarea corecta a noilor reglementari.
Persoanele impozabile inscriu in declaratia recapitulaitiva informatii cu privire la codul de inregistrare in socpuri de TVA al persoanelor impozabile carora le sunt destinate bunurile.

 

___________________________________________________________________________

DORITI SA AFLATI MAI MULTE?

Eduard Pavel
Tax Partner
eduard.pavel@kreston.ro
+40 21 316 66 88
George Ilie
Tax Consultant
george.ilie@kreston.ro
+40 21 316 66 88