Termenul limită pentru plata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care au fost aprobate situațiile financiare anuale este 27 ianuarie.

Categorii de Contribuabili:

– Persoanele juridice care plătesc dividende către acționari sau asociați

– Persoanele juridice române care distribuie / plătesc dividende unei persoane juridice române conform art. 43 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal *

– Prevederile nu se aplică în cazul dividendelor plătite unei alte persoane juridice române, dacă persoana juridică română care primește dividendele deține, la data plății dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare, pe o perioadă de un an împlinit până la data plății acestora inclusiv.

 

*Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende:  O persoană juridică română care plătește dividende către o persoană juridică română are obligația să rețină, să declare și să plătească impozitul pe dividende reținut către bugetul de stat, astfel cum se prevede în Codul Fiscal.