Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, care transpune Directiva (UE) 2015/849 privind combaterea spalarii banilor, a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei si a intrat in vigoare la 21 iulie 2019 – inlocuind Legii nr. 656/2002.

Principalele noutati aduse de lege sunt:

  • Reglementeaza modalitatea prin care entitatile vizate vor raporta exclusiv catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor toate tranzactiile suspecte, sau care ofera motive rezonabile de a fi suspectate in privinta existentei elementelor constitive a infractiunii de spalare a banilor
  • Defineste tranzactiile suspecte prin identificarea unor ipoteze
  • Stabileste cadrul prin care organele fiscale au acces la informatiile relevante in domeniul combaterii spalarii banilor
  • Reformuleaza reglementarile privind masurile de cunoasterea a clientelei
  • Persoanele juridice au obligatia declararii beneficiarului real, acestea sunt obligate sa depuna la Registrul Comertului/Registrul asociatiilor si fundatiilor, prin reprezentantul legal, o declaratie privind beneficiarul real al respectivei entitati, in vederea inregistrarii in Registrul Beneficiarilor Reali al Societatilor/altor entitati. Termenul legal de depunere a declaratiei este de 12 luni de la intrarea in vigoare a Legii.
  • Legea interzice emiterea de noi actiuni la purtator si efectuarea de operatiuni cu actiunile la purtator existenteLegea prevede obligatia societaților de a converti actiunile la purtator existente in actiuni nominative si de a depune la Registrul Comertului actul constitutiv actualizat. In vederea realizarii conversiei, detinatorii cu orice titlu de actiuni la purtator sunt obligati sa le depuna la sediul societatii in termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a Legii.

In cuprinsul prezentei legi a fost si definita Spalarea banilor, aceasta avand trei ipoteze.

Nerespectarea de catre administratorul care reprezinta societatea a obligatiei de inregistrare a beneficiarilor constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.