Evaluarea salariatilor intra in sarcina departamentului de resurse umane al fiecarei companii, si are ca scop stabilirea nivelului de dezvoltare profesionala a angajatilor si imbunatatirea performantei organizationale.

Pentru evaluarea salariatilor departamentul de resurse umane elaboreaza procedura de evaluare care se gasesc in regulamentul intern sau in contractul colectiv de munca unde este cazul.

Ce cuprinde procedura de evaluare a salariatilor?

Procedura de evaluare a salariatilor trebuie sa se gaseasca in regulamentul intern sau in contractul colectiv de munca, si cuprinde urmatoarele:

  • Obiectivele de performanta individuala. Obiectivele de performanta pot fi stabilite impreuna cu angajatul sau de catre angajator, si trebuie sa fie specifice, realiste si masurabile;
  • Criteriile de evaluare. Criteriile de evaluare a activitatii se comunica salariatului inca de la angajare, fiind cuprinse in contractul individual de munca, in regulamentul intern sau in contractul colectiv de munca, si de fiecare data cand acestea sufera modificari. Angajatorii pot stabili criterii de evaluare diferite pentru functiile de conducere si functiile de executie;
  • Periodicitatea evaluarii. In functie de specificul companiei, evaluarea salariatilor se poate face la 6 luni sau la 1 an;
  • Convocarea salariatilor la evaluare. Inainte de evaluare, angajatorul informeaza salariatii despre perioada evaluarii, ziua si ora in care este programat fiecare salariat la evaluare, despre obiectivele evaluarii, despre comisia de evaluare si reaminteste criteriile de evaluare;
  • Obligatiile partilor pe perioada evaluarii profesionale. Fiecare companie stabileste drepturile si obligatiile partilor. De exemplu: angajatii au obligatia de a se prezenta la evaluare la data si ora stabilita de angajator si de a trata cu seriozitate evaluarea, iar angajatorul are obligatia de a stabili obiective de performanta obiective si cu respectarea demnitatii salariatilor si are dreptul de a schimba criteriile de evaluare unilateral;
  • Comisia de evaluare. Evaluarea salariatilor se poate face de catre seful direct cand societatea are un numar mic de angajati, de o comisie de evaluare numita de angajator, formata din 3 membrii permanenti si 3 membrii supleanti (pentru situatiile in care membrii permanenti nu pot fi prezenti), sau de o comisie externa contractata de angajator.
  • Evaluarea propriu-zisa. Pentru evaluarea propriu-zisa avem nevoie de instrumente de evaluare, care pot fi fise de evaluare, teste sau discutii libere (interviu), in urma carora rezulta calificative. Calificativele se stabilesc dinainte si se noteaza cu cifre de la 1-5, unde 1 este inacceptabil si 5 este exceptional, sau prin litere de la A la E unde A este excellent si E este insufficient. Rezultatele se trec in rapoartele de evaluare.
  • Comunicarea rezultatelor evaluarii. Rapoartele de evaluare se aduc la cunostinta salariatilor care semneaza si primesc un exemplar, originalul ramane la dosarul angajatului.
  • Procedura de contestare a rezultatelor si rezolvarea contestatiilor. Pentru situatiile in care angajatii nu sunt multumiti de rezultatele evaluarii, procedura de evaluare trebuie sa contina si modalitatea de contestare a rezultatelor, in care se mentioneaza clar termenul in care se contesta si in care se rezolva contestatia;
  • Consecintele evaluarii. Evaluarea salariatilor este o procedura care ajuta foarte mult departamentul de reurse umane in viitoarele decizii pentru ca obiectivele pe termen mic, mediu si lung ale companiei sa fie indeplinite. Astfel, in caz de rezultate slabe izolate incearca sa dea sansa salariatului respectiv de imbunatatire a calitatii muncii prestate si a performatei individuale, poate identifica nevoi generale de dezvolatare profesionala sau poate apela la concedierea salariatilor care nu corespund profesional. De asemenea evaluarea salariatilor poate ajuta in promovarea salariatilor, in acordarea de prime si bonusuri.

Evaluarea salariatilor este o procedura ampla, nu ezita sa ne contactezi cand ai nevoie de ajutor!