Actul normativ aproba modelul si continutul formularului “Declaratie pe propria raspundere pentru inregistrarea in scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”. Aceasta se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Declaratia pe proprie raspundere cu semnaturile olografe ale administratorilor si asociatilor se scaneaza, se arhiveaza intr-un fisier ZIP si se ataseaza la fisierul PDF transmis catre autoritati. Inregistrarea poate fi obtinuta in ziua depunerii documentelor.

Ulterior depunerii cererii vor fi efectuate analize de risc asupra documentelor depuse, daca declaratiile nu sunt corecte sau nu reflecta realitatea, societatea poate fi supusa unei inspectii din partea Directiei antifrauda.