Principalele prevederi sunt:

  • A fost modificat momentul in care se poate face ajustarea de TVA in situatia intrarii in faliment a debitorului. Reducerea TVA va fi permisa de la data intrarii in procedura falimentului (si nu de la data finalizarii acesteia).
  • In categoria veniturilor din alte surse, prevazute de Codul fiscal, au fost introduse veniturile din transferul de moneda virtuala (criptomonede). Actul normativ aduce clarificari in ceea ce priveste modalitatea de calcul a castigului din transferul de moneda virtuala.

Plata impozitului se va face de către persoana care realizează venituri din transferurile de monede virtuale prin aplicarea unei cote de 10% asupra câștigului realizat. Astfel, venitul efectiv impozitat se va calcula ca diferență între prețul de vânzare și prețul de achiziție, incluzându-se și costurile directe aferente tranzacției. Castigul sub nivelul a 200 lei / tranzactie nu se impoziteaza, cu conditia ca intr-un an castigurile sa nu depaseasca 600 lei;

  • Modificari privind regulile de deducere a costurilor indatorarii, respectiv contribuabilul poate deduce, intr-o perioada fiscala, costurile excedentare ale indatorarii pana la plafonul deductibil de 1.000.000 Euro (echivalentul in lei);
  • Diferenta excedentara dintre costurile indatorarii si plafonul deductibil, aferente unei anumite perioade fiscale, este deductibila limitat in respectiva perioada fiscala pana la nivelul de 30% din baza de calcul (EBITDA). Diferenta nededusa in perioada de raportare va fi reportata;
  • A fost introdus Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale. Inscrierea in Registru se realizeaza pe baza solicitarii entitatii, daca sunt indeplinite anumite conditii specifice si constituie o conditie pentru efectuarea, de catre platitori, a reducerilor din impozitul pe profit/venit.
  • A fost eliminata prevederea privind achizitia unei singure locuinte cu cota redusa de TVA 5%;