Asigurarea venitului net pentru persoanele scutite de impozit pentru care venitul net s-a diminuat ca urmare a transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat

843

In Monitorul Oficial nr. 125/08.02.2018 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare.

Ordonanta se aplica pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, in baza contractelor individuale de munca aflate in derulare la data de 31 decembrie 2017, si care se incadreaza in categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit (programatori, cercetatori, persoane cu handicap, persoane care desfasoara activitati sezoniere) al caror salariu brut lunar este majorat cu cel putin 20% fata de nivelul celui din luna decembrie 2017.

Pentru aceste persoane angajatorii stabilesc, retin la sursa si platesc contributia de asigurari sociale de sanatate, dupa urmatoarea formula de calcul:

CASSretinuta = Venit brut2018 – CASdatorata in 2018 – Salariu net decembrie2017

Exemplu de calcul:

Venit brut in decembrie 2017:                        10.000 lei

Contributii sociale obligatorii – angajat:           1.650 lei

CAS (10,5%)                                                       1.050 lei

CASS (5,5%)                                                          550 lei

Somaj (0,5%)                                                          50 lei

Venitu net 2017                                               8.350 lei

 

Venit brut 2018:                                                          12.000 lei

[10.000 lei + 10.000 lei x 20% (venit brut 2017 majorat cu 20%)]

Contributii sociale obligatorii, datorate de angajat:     4.200 lei, din care:

CAS datorata (25%)                                                       3.000 lei

CASS datorata (10%)                                                     1.200 lei

CASS retinuta:                                                                  650 lei

(venit brut 2018 –CAS 2018- venit net decembrie 2017: 12.000 lei – 3.000 lei – 8.350 lei = 650 lei)

Diferenta CASS dedusa de la bugetul de stat:                 550 lei

[(CASS datorata – CASS retinuta): 1.200 lei – 650 lei]

Venit net 2018                                                              8.350 lei

 

Valoarea reprezentand diferenta pozitiva dintre CASS datorata si CASS retinuta se stabileste de catre angajator si se evidentiaza distinct ca suma dedusa in Declaratia 112.

Ordonata stabileste si modalitatea de alocare de la bugetul de stat a diferentei de CASS, precum si modalitatea de transmitere a informatiilor catre CNAS.

In cazul in care contributia de asigurari sociale calculata potrivit Ordonantei este mai mica decat contributia de asigurari sociale stabilita la nivelul salariului minim la nivel national, diferenta se plateste de catre angajator/platitorul de venit in numele angajatului/beneficiarului de venit.

Ordonanta se aplica veniturilor din salarii si asimilate salariilor realizate in anul 2018.

Pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate in anul 2018, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, angajatorul/platitorul poate efectua regularizarea prin depunerea declaratiei rectificative, pana la 31 decembrie 2018.

Ordonanta se aplica incepand cu obligatiile declarative aferente lunii ianuarie 2018.