Scutirea de impozit pe venit pentru angajatii din IT care nu au diploma de licenta

1054

In Monitorul Oficial nr. 52/18.01.2018 a fost publicat Ordinul nr. 1168/2017 / 492/2018 / 3024/2018 / 3337/2017 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator. Ordinul intra in vigoare la data de 1 februarie 2018 si se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie.

Scutirea de impozit pe venit pentru cei din industria IT se aplica suplimentar fata de categoriile prevazute in prezent si pentru:

  • Cei care detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de de scurta durata;
  • cei care detin o diploma de bacalaureat si urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate si presteaza efectiv una dintre activitatile prevazute in Anexa la Ordin.

Pentru angajatii care nu au diploma de licenta ci au doar diploma de bacalaureat, va trebui obtinuta o adeverinta din care sa reiasa ca angajatul urmeaza cursurile unei facultati acreditate.

Se completeaza lista cuprinzand ocupatiile specifice activitatilor de creare de programe pentru calculator cu urmatoarele:

  • programator ajutor: activitati de asigurare suport tehnic in realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificatii predefinite, si asamblarea lor in sisteme coerente, inclusiv testarea in vederea asigurarii conformitatii cu specificatiile;
  • analist ajutor: activitati de asigurare suport tehnic pentru realizarea analizei in vederea definirii specificatiilor pentru construirea efectiva a sistemelor informatice, susceptibile sa raspunda cerintelor utilizatorilor.